< Terug naar overzicht

VBO wil actiever werkloosheidsbeleid

België moet volgens het VBO een nog actiever werkloosheidsbeleid voeren. Dit moet zorgen voor een groter, geschikt en gemotiveerd arbeidsaanbod.

Sinds medio 2004 is het ‘activeringsbeleid’ van werklozen van kracht. Hierdoor worden de inspanningen van werklozen om een nieuwe baan te zoeken of een beroepsopleiding te volgen systematisch geëvalueerd. Bij een negatieve evaluatie wordt de werkloze gevraagd een actieplan te ondertekenen en uit te voeren tegen het volgend gesprek. Blijft de werkloze onvoldoende zoekinspanningen leveren, dan kan de RVA zijn uitkering tijdelijk schorsen.

In een eerste fase kwamen de werklozen jonger dan 30 jaar aan bod, nadien de 30 tot 40-jarigen (vanaf juli 2005) en tenslotte de 40 tot 50-jarigen (vanaf juli 2006).

Na 2,5 jaar activeringsbeleid blijkt uit de eerste resultaten dat 65% van de eerste groep (-30-jarigen) voldoende inspanningen levert, 55% van de tweede (30 tot 40-jarige werklozen) en 34% van de derde groep (40 tot 50-jarige werklozen). Over de impact van dit opvolgingssysteem op de uitstroom van werkloosheid naar werk is er echter nog onvoldoende eenduidige informatie beschikbaar.

In een reactie op deze cijfers stelt het VBO dat “het opvolgingssysteem stilaan ingeburgerd geraakt en niet, zoals sommigen bij zijn invoering hadden gevreesd, een blind sanctiemechanisme en sociaal bloedbad creëert. Integendeel, het werpt vruchten af maar die blijven nog te bescheiden”. In dit verband wijst het VBO erop dat de werkloosheid in ons land de voorbije jaren niet is gedaald (8,3% werklozen in 2006 t.o.v. 8,2% in 2003). Die stagnatie staat in schril contrast met de evolutie in de EU, waar de werkloosheidsgraad wel daalde (voor de EU-15 van 8 naar 7,3%). Bovendien blijft de Belgische werkgelegenheidsgraad in Europees verband bijzonder laag (61,1% t.o.v. 65,2% voor de EU-15 in 2005). Het VBO pleit dan ook voor een verdere versterking en uitdieping van het bestaande opvolgingssysteem. Werklozen zouden bijvoorbeeld sneller aan de maatregel onderworpen moeten worden, wat nu gebeurt na 21 maanden. De evaluatiegesprekken moeten elkaar sneller opvolgen zodat korter op de bal wordt gespeeld en alle werklozen, ongeacht hun leeftijd en werkloosheidsduur, worden geactiveerd, zegt directeur-generaal Pieter Timmermans van het VBO. “Mocht later dit jaar blijken dat het opvolgingssysteem niet of nauwelijks heeft bijgedragen tot een verhoogde activering van werklozen, rest ons niets anders dan zoals in Nederland en Duitsland het werkloosheidssysteem grondig te hervormen in de richting van een beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen”, besluit Timmermans.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen