< Terug naar overzicht

VBO actualiseert ‘Statistisch Zakboekje’

Werkgeversorganisatie VBO brengt zes maanden na de lancering een eerste update uit van zijn Statistisch Zakboekje. De werkgeversorganisatie wenst de aandacht te vestigen op een aantal sociaaleconomische cijfers en feiten.

Werkgeversorganisatie VBO stelt vast dat “terwijl het federaal beleid stilligt, de problemen op de domeinen lonen, werk, werkloosheid, arbeidsorganisatie, welzijn op het werk en sociale zekerheid zeker niet zijn afgenomen.” Daarom is er nu een actualisering van het Statistisch Zakboekje. Met dit boekje wil het VBO “u een blik achter de cijfers gunnen en een aantal vooroordelen of vastgeroeste ideeën de wereld uithelpen.”

Volgens Klaas Soens, onderzoeker bij het sociaal departement van het VBO en projectleider voor het zakboekje, springen in de update volgende grafieken in het oog:Lastenverlaging creëert groei en jobs. In landen met lage lasten op arbeid hebben meer mensen een baan. In de landen met de laagste werkloosheid (Noorwegen, Denemarken en Nederland) wordt 37% tot 44% belastingen en sociale bijdragen afgehouden op het loon van een alleenstaande werknemer. In België en andere landen met een hoge werkloosheid 50% tot 55%. In Ierland daarentegen nauwelijks 23%.


De Belgische opzeggingstermijnen voor bedienden zijn de hoogste van Europa. Wanneer een bediende door zijn werkgever ontslagen wordt na 20 jaar anciënniteit, heeft deze recht op een opzeggingstermijn van 21 maanden (volgens de formule-Claeys) tegenover 4,8 maanden gemiddeld in Europa. Een Belgische arbeider in dezelfde situatie heeft recht op 3,7 maanden opzeggingstermijn tegenover 2,7 maanden voor zijn Europese collega’s. In 16 van de 21 onderzochte Europese landen bestaat er een gelijke behandeling inzake de opzeggingstermijnen van arbeiders en bedienden.


Vier jaar werkloosheidsuitkering is het maximum in Europa, België is dé uitzondering. Terwijl in België de werkloosheidsuitkeringen zonder beperking in de tijd worden toegekend, varieert de maximale werkloosheidsduur in West-Europa tussen 6 maanden en 4 jaar. De onbeperkte duur leidt aldus tot een passief werkloosheidsstelsel, met niet minder, maar juist méér werklozen tot gevolg. Bovendien kent België het tweede hoogste aantal inactieve personen op arbeidsleeftijd (bruggepensioneerden, vrijgestelde werklozen, personen met een leefloon,...) van Europa.

De update van het Statistisch Zakboekje 2007 is beschikbaar op www.vbo.be (rubriek Publicaties -Cijfers en feiten).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen