< Terug naar overzicht

Vanvelthoven wil tewerkstellingscellen voor langdurig werklozen

Federaal minister van Werk Peter Vanvelthoven (sp.a) wil het probleem van de langdurig werklozen aanpakken via tewerkstellingscellen waarin zowel de ondernemingen als de regionale bemiddelingsdiensten en de RVA samen de knelpuntvacatures te lijf gaan. Het VBO reageert geïnteresseerd.

Het plan is dat de VDAB voor de moeilijk in te vullen vacatures werklozen selecteert die dan in en door het bedrijf verder opgeleid worden. Als alles goed verloopt heeft de werkzoekende na de opleiding zo goed als zeker een baan, maar wanneer werklozen niet ingegaan op het aanbod of de regels schenden, wil Vanvelthoven dat de RVA snel reageert en sancties oplegt.

De motieven van de minister zijn geïnspireerd door de vele klachten van bedrijfsleiders die ondanks honderdduizenden werklozen toch geen geschikte kandidaten vinden. Bovendien maken heel wat ondernemers duidelijk dat ze bereid zijn zelf te investeren in opleiding van werkzoekenden. Vanvelthoven vraagt wel dat ondernemingen nagaan bij zichzelf of ze soms geen overdreven eisen stellen. Hij wil met dit voorstel een tegenstem bieden voor de vraag naar een beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkering.

Het VBO is verheugd dat de minister het probleem van de knelpuntvacatures erkent. De werkgeversorganisatie is ook te vinden voor het idee van een samenwerkingsakkoord, al benadrukt ze de rol van de werkloze zelf. “Zo’n samenwerking moet dan wel op alle betrokkenen slaan: niet alleen werkgevers, de RVA en de regionale bemiddelingsdiensten, maar ook de werklozen. Die moeten immers bereid zijn op een opleidingsaanbod in te gaan en de job die eruit resulteert aan te nemen. De hele oefening moet immers rechten en plichten omvatten, zowel in hoofde van de werkgevers als de werklozen”, zegt VBO-directeur-generaal Pieter Timmermans. Hij wijst ook op de rol van de opleidingswereld en het onderwijs. Zo zou het onderwijs extra inspanningen moeten leveren om jongeren te wijzen op de competenties die bedrijven zoeken en moeten vormingsstelsels betere resultaten afleveren op het vlak van verhoogde inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

De federale minister rekent erop dat er snel een akkoord kan gesloten worden met de gewesten.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen