< Terug naar overzicht

Vanvelthoven overweegt quota voor allochtonen

Peter Vanvelthoven (sp.a), de federale minister van Werk, overweegt voor de tewerkstelling van allochtonen quota op te leggen als andere maatregelen niet helpen. De werkloosheid bij allochtonen is te hoog. De werkgevers verzetten zich tegen het voorstel.

Uit cijfers van 2005 blijkt dat 31,5% van de allochtonen van buiten de Europese Unie in ons land werkloos is, tegenover 7,4% bij de autochtonen en 9% bij vreemdelingen van binnen de Europese Unie. De Vlaamse werkloosheid bij de allochtonen is verergerd ten opzichte van 2004. Vanvelthoven sprak in een interview met Het Belang van Limburg over een 'maatschappelijke tijdbom'. Hij ziet het terugdringen van de werkloosheid bij de allochtonen als een van de drie prioriteiten dit jaar, naast de opening van de grenzen voor arbeiders uit de nieuwe EU-lidstaten vanaf 1 mei en het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.

De minister wil dit jaar in overleg met het Centrum voor Gelijke Kansen en met organisaties van allochtonen een stappenplan uitwerken om de werkloosheid bij de niet-Belgen terug te dringen. Hij zal eerst het probleem exact in kaart brengen en dan nagaan hoe hij alle allochtonen, ook die met een Belgische nationaliteit, kan bereiken. Daarna worden pas concrete maatregelen mogelijk en als die niet helpen, zijn quota een laatste redmiddel, zo stelt Vanvelthoven.

Peter Vanvelthoven sluit zich zo aan bij sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte, die al in september 2002 voor quota pleitte. Unizo noemt in een reactie op het voorstel de quota “onwerkbaar, discriminerend en onaanvaardbaar”. De ondernemersorganisatie blijft voorstander van positieve acties voor kansengroepen en wijst erop dat werklozen uit kansengroepen de geboden kansen ook moeten grijpen. Unizo zegt voorts dat KMO's al relatief veel allochtonen aanwerven. Van alle werkende allochtonen in de arrondissementen Brussel, Antwerpen en Gent zijn er 44,7% actief in KMO's met minder dan 50 werknemers. Toch vertegenwoordigen deze bedrijven slechts 33,7% van alle werknemers.

Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) verzet zich tegen de maatregel. “Quota sussen het geweten, maar bieden geen oplossing”, oordeelt directeur-generaal Pieter Timmermans. De organisatie gelooft meer in aanmoediging en sensibilisatie. De werkgevers roepen de regering op werk te maken van lastenverlagingen voor kansengroepen. Ook het VKW-Limburg ziet in quota voor allochtonen niet de juiste oplossing. (Bron: De Tijd)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen