< Terug naar overzicht

Vakbonden: werknemers moeten groei voelen

Zowel voor 2006 als voor 2007 wordt in België een economische groei verwacht boven het gemiddelde van de Eurozone. Onder de slogan ‘Voor een rechtvaardiger deel van de groei’ willen ACV en ABVV dat ook werknemers de vruchten plukken van die versterkte economische groei.

De vakbonden willen een nieuw interprofessioneel akkoord 2007-2008 dat “de sectoren een voldoende ruim kader aanreikt voor vrije en verantwoordelijke onderhandelingen over reële loonsverhogingen, recht op opleiding en meer en beter werk”. Volgens de bonden moet het IPA tegelijk interprofessionele verbeteringen inhouden voor alle werknemers, definitief uitsluitsel geven over correcties van het Generatiepact (zware beroepen, gelijkgestelde periodes, tijdkrediet…) en vroegere afspraken verlengen.

ABVV en ACV vertrekken van drie concrete prioriteiten. Allereerst moet er een bruto verhoging van het interprofessionele minimumloon komen, met afschaffing van de verminderingen voor de -21-jarigen. “Via de verhoging van de brutolonen kunnen wij de nettokoopkracht van die lonen verhogen en kunnen we ook de sociale zekerheid van die mensen verbeteren”, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. “Bovendien hebben zij al vijftien jaar niets gekregen. Wij moeten dus iets doen voor die 300.000 werknemers, onder wie vooral vrouwen.”

Ten tweede wensen de bonden voor elke werknemer het recht op een aantal dagen opleiding binnen de werkuren ten laste van de werkgever, met daarnaast herstel en herfinanciering van het betaald educatief verlof. Een derde prioriteit is aantrekkelijker werk, door een beperking van de flexibele contracten, verbeteringen voor de deeltijdse contracten en meer kwaliteitsvolle jobs.

Om te kunnen evolueren naar een dergelijk interprofessioneel akkoord 2007-2008 zal er wel nog heel wat moeten gebeuren. ACV en ABVV zijn van mening dat het pad naar een akkoord enkel geëffend kan worden indien eerdere afspraken onder de sociale partners over de welvaartvastheid van de uitkeringen en het vorige (ontwerp van) interprofessioneel akkoord nagekomen en uitgevoerd worden. De bonden wensen ook constructief overleg in de Nationale Arbeidsraad over de correcties aan het Generatiepact, een versterking van de kinderopvang en een integrale analyse door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van het geheel van kwalitatieve en kostenfactoren die het concurrentievermogen en de werkgelegenheid bepalen (innovatie, vorming, structuur van de economie, evaluatie lastenverlaging…).

De werkgevers van hun kant dringen aan op loonmatiging en meer flexibiliteit. De echte onderhandelingen over het nieuw sociaal akkoord gaan van start in de tweede week van november.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen