< Terug naar overzicht

Vakbonden verwerpen aanval op loonindexering

Terwijl werkgeversorganisaties pleiten voor een aanpassing van de loonindexering om zo de loonkosten en het concurrentievermogen te vrijwaren, pleiten de vakbonden er voor om de oorzaken van de inflatie aan te pakken.

In een gemeenschappelijke verklaring hekelen vakbonden ACV en ABVV dat het rapport "door sommige misbruikt wordt voor een onterecht offensief tegen onze loonvorming en tegen de index".
Ze wijzen er op dat een reeks loonkostsubsidies, wegens een veto van de werkgevers, niet meegerekend is in het CRB-rapport. Als men dit wel doet, daalt het loonkostverschil met de 3 buurlanden tot 1,5 procent. Bovendien stegen de lonen in de periode 2011-2012 met 6,3 procent in België tegen 6,0 procent in de drie buurlanden. Dit kleine verschil van 0,3 procent wordt volledig toegeschreven aan de snellere stijging van de prijzen in België.
Ook wijzen de vakbonden op de hogere productiviteit van onze werknemers en op het fenomeen van loondumping in Duitsland. Ze stellen dan ook fundamentele vragen bij het mechanisme van internationale loonkostenvergelijkingen.
“Want welk land gaat er eigenlijk in de fout? Het land dat tracht de koopkracht van zijn werknemers te beschermen en hen te laten delen in de groei? Of het land dat zijn problemen tracht te exporteren door een beleid van aangehouden sociale dumping, in het bijzonder loondumping? Dat is precies wat Duitsland al jaren doet.”
Bovendien vragen ACV en ABVV om de belangrijkste oorzaak van de inflatie aan te pakken: de hoge energieprijzen. “Gezinnen en bedrijven betalen in België voor energie fors meer dan in de buurlanden. Die hoge energieprijzen stuwen de inflatie en dus de index de hoogte in. ABVV en ACV dringen andermaal aan om snel werk te maken van een controle op de energieprijzen.”
“Morrelen aan de index zou bijzonder schadelijk zijn voor het consumentenvertrouwen. En bijgevolg de binnenlandse vraag ondermijnen. Dat België beter aan de recessie van 2009 weerstond, wordt in het rapport van de CRB mede toegeschreven aan het standhouden van onze binnenlandse vraag”, aldus ACV en ABVV.
Ook de liberale vakbond ACLVB sluit zich hierbij aan. “Vooral de energieprijzen zorgen voor de grootste scheeftrekkingen. De idee van een gezondheidsindex ‘light’ is onzinnig. Zowel voeding als energie zorgen voor inflatiedruk in België. Prijsafspraken van consumptieproducten en de ondoorzichtigheid in de energieprijzen zijn gekende oorzaken. Toch worden er nergens maatregelen genomen en moet het indexmechanisme het steeds weer opnieuw ontgelden.”

Bron: ACV/ABVV/ACLVB

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen