< Terug naar overzicht

Vakbonden en werkgevers textielsector keuren bemiddelingsvoorstel goed

Vakbonden en werkgevers hebben vorige week het bemiddelingsvoorstel goedgekeurd van de voorzitter van het paritair comité in de textielsector.

De voorzitter van het paritair comité lanceerde het bemiddelingsvoorstel omdat de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden begin april waren vastgelopen. Op 3 mei keurde de achterban van de vakbonden het voorstel goed, zij het met weinig enthousiasme. Op 11 mei gebeurde hetzelfde bij de werkgevers. Vandaag maakten beide partijen in het paritair comité hun standpunt bekend, zodat het voorstel nu ook officieel goedgekeurd is.

“Geen enkele partij was enthousiast, maar we zagen geen alternatief”, zegt Fa Quix, directeur-generaal van werkgeversorganisatie Fedustria. “Het is positief dat er een akkoord is, de sociale vrede is ermee gegarandeerd. Maar we betreuren dat de vakbonden niet meer wilden werken aan kostenefficiëntie, zonder te raken aan de koopkracht. Een indexering van de lonen kost veel, want een groot deel gaat naar de staat.”

Volgens Dominique Meyfroot van ABVV Textiel is de redenering van de werkgevers asociaal. “Als we kiezen voor een netto- in plaats van een bruto-indexering, komt dat alleen de actieve werknemers ten goede, niet de gepensioneerden, werklozen of invaliden. Dan brengen we de sociale zekerheid in gevaar. Dat zullen we nooit aanvaarden.”

Het indexsysteem bleef behouden in het bemiddelingsvoorstel, wat één van de redenen was waarom de vakbonden het goedkeurden. Toch hadden ze onder andere liever een hogere koopkrachtverhoging gehad dan de 0,25 procent bovenop de index vanaf september 2012.

Bron: De Morgen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen