< Terug naar overzicht

Vakbonden blijven relatief populair in België

Het aantal Belgen dat zich bij een vakbond aansloot, is de voorbije tien jaar relatief stabiel gebleven. Al zijn er intern wel grote verschuivingen, waarbij vooral de arbeiderscentrales afkalven.

Dat blijkt uit een analyse van de European Trade Union (ETUI). Terwijl in heel Europa de syndicalisatiegraad daalt, biedt ons land op dat vlak moedig weerwerk. De drie representatieve vakbonden kunnen hun ledenaantal op een gelijk en hoog niveau houden.

Het ACV is de grootste vakbond en telt 1,6 miljoen leden, het ABVV telt er 1,3 miljoen. De liberale vakbond ACLVB komt uit op zo’n 274.000 leden. Dat geeft procentueel een verdeling van 50,1 procent voor het ACV, 41,3 procent voor het ABVV en 8,6 procent voor ACLVB.

De socialistische vakbond scoort vooral goed in het Waalse industriële bekken van Luik, het ACV haalt zijn aanhang vooral in Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen.

Jongeren


De modernisering van onze arbeidsmarkt, en de opschuiving naar een diensten- en kenniseconomie heeft ook gevolgen voor de vakbonden. Zo zagen de arbeiderscentrales van het ACV en het ABVV hun ledenaantal fors krimpen in de voorbije tien jaar. De arbeiderscentrale ACV METEA raakte ruim 20 procent van haar leden kwijt, bij het ABVV is het de centrale Textiel, Kleding en Diamant die met ruim 30 procent fors inbindt.

De centrales die de openbare besturen en diensten omvatten, zien dan weer een omgekeerde beweging en reageren als een soort van communicerende vaten op die afkalving.

Ook al blijft het ACV de grootste vakbond, de christelijke bond moet mondjesmaat terrein prijsgeven aan de twee andere. Vooral het ACLVB profiteert van die wijzigende verhoudingen. Het ledenaantal bij het ACV wordt jaarlijks met zo'n 0,8 procent versterkt, terwijl het ABVV 1,9 procent en ACLVB een jaarlijkse gemiddelde stijging met 2,1 procent laat optekenen.

Uit de analyse blijkt dat jongeren zich net iets minder aangesproken voelen door de vakbondswerking. In het beste geval stagneert het aandeel jongeren, bij het ACV loopt dat aandeel net ietsje terug.

Toch kan ons land bogen op een hoge syndicalisatiegraad, zeker in internationaal perspectief. De verklaring zit hem grotendeels in het feit dat de Belgische vakbonden betrokken zijn bij de uitkering van de werkloosheidsvergoeding en de wachtuitkering.

Opmerking: de analyse leert dat vakbonden hun ledental systematisch en bewust overschatten. Een verklaring hiervoor is de onderlinge wedijver tussen de vakbonden. ETUI gaat uit van een overschatting van zo’n 13 procent.

Bron: De Morgen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen