< Terug naar overzicht

Vakantiegeld op vakantiegeld? Het Hof van Cassatie spreekt zich uit ten voordele van dergelijk 'sneeuwbaleffect'

Het Hof van Cassatie heeft op 29 juni 2009 een verstrekkend arrest geveld inzake vakantiegeld voor werknemers die (deels) betaald worden met variabel loon.

Het Hof kreeg volgende vraag voorgeschoteld: dient het enkel vakantiegeld op het variabel loon van de werknemer, betaald gedurende jaar X, in rekening gebracht te worden in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld tijdens het jaar X+1?

In een arrest van 19 oktober 2004 had het Arbeidshof te Brussel hierop ontkennend geantwoord. Het Hof van Cassatie verbreekt nu echter dit arrest. Volgens het Hof van Cassatie dient het enkel vakantiegeld dat berekend werd op variabel loon aanzien te worden als 'effectief verdiend loon' Op basis hiervan dient het dan ook in rekening gebracht te worden bij de berekening van het enkel en dubbel vakantiegeld tijdens het daaropvolgende jaar.

Dit arrest, dat een eerder arrest van 15 januari 1996 bevestigt, is evenwel niet vrij van kritiek. De stelling van het Hof van Cassatie vindt immers geen steun in de wettelijke bepalingen. Bovendien wordt hierdoor een 'sneeuwbaleffect' gecreƫerd, hetgeen geenszins de bedoeling was van de wetgever.

Het Hof van Cassatie heeft het dossier nu verzonden naar het Arbeidshof te Bergen. Een dossier dat we verder zullen opvolgen dus!

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen