< Terug naar overzicht

Vaderschapsverlof: hebben werkgevers een zetje nodig?

Het Instituut van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is best tevreden over de respons op het vorig jaar ingevoerde vaderschapsverlof, maar vindt dat werkgevers “vaak nog weigerachtig staan tegenover het concept”. Moet of kan het anders?

Sinds vorig jaar kunnen mannen gebruik maken van tien vaderschapsverlofdagen. Drie dagen worden volledig terugbetaald door de werkgever en zeven dagen worden tegen 82% van het loon terugbetaald door het ziekenfonds. De verlofdagen zijn vrij te verdelen over de 30 dagen na de geboorte van het kind. Het vaderschapsverlof heeft daarnaast geen gevolgen voor de berekening van vakantiegeld en pensioen. Ook voor vaders die een kind adopteren geldt dezelfde verlofregeling.
“Werkgevers staan vaak nog weigerachtig tegenover het concept. Dat is te wijten aan de onduidelijkheid over de procedures die dienen gevolgd te worden. Nochtans volstaat het dat vaders hun aanvraag, voorzien van de geboorteakte van de baby, indienen bij hun ziekenfonds. Het ziekenfonds stuurt daarna een formulier op dat door de werkgever en werknemer moet ingevuld worden en dat dient te worden teruggestuurd voor het einde van het vaderschapsverlof”, zo merkt het Instituut van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen op.
Maar dat is niet alles. “Werkgevers voeren wel eens aan dat het vaderschapsverlof de continuïteit in de werkverdeling grondig verstoort. Dit initiatief bevordert echter niet alleen de gelijkheid van kansen tussen mannen en vrouwen, nieuwbakken vaders die van de werkgever de gelegenheid krijgen om ten volle te genieten van hun spruit, zullen ook gemotiveerder zijn en beter presteren op het werk”, voegt het Instituut hieraan toe.
Het zou goed kunnen dat veel werkgevers de buik vol krijgen van alle mogelijke regelingen die werknemers toelaten voor korte of langere tijd niet te werken. Althans, die opmerking krijgen wij wel eens meer te horen.
Om de sceptici toch over de streep te trekken, organiseert het Instituut van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen gratis professionele theatervoorstellingen over vaderschapsverlof, met bijhorende documentatiemappen. Meer informatie: Françoise Goffinet, 02 233 41 95, egalite@meta.fgov.be.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen