< Terug naar overzicht

Uw werknemer geflitst! Wie betaalt de geldboete?

Een werknemer negeert een stoplicht terwijl hij de bestelwagen van de onderneming bestuurt. Een technicus voert bij een klant een herstelling uit en parkeert zijn voertuig op het zebrapad. Een handelsvertegenwoordiger duwt het gaspedaal iets te diep in. Wie betaalt de geldboete?

Wanneer een werknemer een verkeersovertreding begaat tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, is de werkgever verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de geldboete. De werkgever kan vervolgens deze som terugvragen van de werknemer.
Degene die de overtreding begaat, blijft strafrechtelijk aansprakelijk en ondergaat de straf (boete, intrekking van het rijbewijs enz.) die eraan verbonden is. Niettemin bepaalt de wet dat natuurlijke of rechtspersonen aansprakelijk zijn voor hun ‘aangestelden’ (o.a. werknemers) en ook burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de geldboete voortvloeiend uit verkeersovertredingen.


Concreet betekent dit dat de geldboete die de werknemer oploopt en nalaat te betalen bij u opgeëist kan worden. Artikel 67 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer zegt immers dat zij die overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor schadevergoeding en kosten, ook aansprakelijk zijn voor de geldboete.


Deze bepaling wijzigt in geen geval het beginsel van de persoonlijke aansprakelijkheid in geval van strafrechtelijke schuld. Zij regelt uitsluitend de aansprakelijkheid van de werkgever ten aanzien van de ontvanger wanneer een boete wordt opgelegd aan een werknemer wegens een overtreding van het verkeersreglement. Het is hierbij van geen belang of het overtredende voertuig de werkgever, dan wel de werknemer toebehoort.


Eens de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer vaststaat, is de veroordeling van de werknemer een persoonlijke veroordeling. In het kader van de strafrechtelijke aansprakelijkheid moet de werkgever bijspringen in de betaling van de geldboete.


De tegemoetkoming van de werkgever is beperkt tot de betaling van geldboeten voor verkeersovertredingen die hebben plaatsgevonden tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.


De eindverantwoordelijkheid voor de betaling van de boete berust bij de werknemer. Daarom kan de werkgever zich tegen zijn werknemer keren om de terugbetaling van de boete te verkrijgen.


De werkgever, die voor anderen de schuld moet betalen, heeft er belang bij deze schuld te vereffenen. Hij wordt dan van rechtswege in de plaats gesteld van de schuldeiser (de innende overheid) en kan de geldboete terugvorderen van de werknemer. De door de werkgever voor de werknemer betaalde geldboete kan worden afgehouden van het nettoloon. Deze inhouding mag echter niet hoger zijn dan één vijfde van het nettoloon.


Indien de werkgever niet tot terugvordering overgaat, dan geniet de werknemer een belastbaar en aan de RSZ onderworpen voordeel, met alle gevolgen die hieruit voortvloeien (vermelding op de loonbon en fiscale fiche, betaling van verschuldigde sociale bijdragen, inhouden van bedrijfsvoorheffing…).Philip Loosvelt

Acerta Consult

philip.loosvelt@acerta.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen