< Terug naar overzicht

Universitair diploma is goed voor de portemonnee

Het verschil in inkomen van universitair geschoolden en gediplomeerden van een hogeschool is de jongste twee jaar nog toegenomen. Variabele verloning is minder in trek, terwijl anciënniteit beter beloond wordt. Voor de informaticus lijken de gouden tijden stilaan voorbij. Dat zijn de opvallendste vaststellingen uit de Grote Salarisenquête 2004 van Vacature, bij 20.671 Belgische werknemers. Die verdienen overigens niet veel meer dan twee jaar geleden.

De vierde (elektronische) Vacature Salarisenquête werd geanalyseerd en geïnterpreteerd door de professoren Luc Sels en Bert Overlaet van de KU Leuven. Na controle op de betrouwbaarheid overleefden 20.671 formulieren. Vooral jongeren, vrouwen en universitairen vulden de vragenlijst in. Het aandeel van de Franstaligen daalde licht in vergelijking met 2002.


De helft van de voltijds werkende respondenten (bedienden en ambtenaren) verdient meer dan 2600 euro bruto per maand. Tegenover 2002 zijn er nauwelijks veranderingen. In de privé-sector trad er wel een lichte stijging op bij de hoogste lonen. De loonspanning neemt dus nog toe.


De enquête bevestigt de marktwaarde van een diploma. De loonverschillen naar opleidingsniveau zijn hoger dan bij de vorige editie. Een universitair verdient gemiddeld 10% meer dan een gediplomeerde van het hoger onderwijs van het lange type, zelfs wanneer men de verschillen in tewerkstellingssector, functioneel domein, aantal jaren werkervaring, hiërarchisch niveau, geslacht, al dan niet leidinggeven en de grootte van de onderneming uitsluit. De werkervaring heeft ook invloed op de loonhoogte, ongeacht het opleidingsniveau.


In de marketing, het algemeen management en de engineering groeien de lonen het sterkst. Informatici waren twee jaar geleden de onbetwiste koplopers inzake inkomen, maar vallen nu weg uit de topvijf, ten voordele van de financiële functies. Het aantal werknemers waarvan het bruto maandloon het afgelopen jaar met meer dan 6% steeg, daalt fors tegenover 2002.


In de chemie, de farmaceutische nijverheid en de energiesector maakt men nog steeds de grootste kans op een degelijke wedde. Grote Amerikaanse bedrijven betalen ook beter dan kleine Belgische werkgevers. In vergelijking met 2000 hebben de Japanse bedrijven hun loonniveau fors opgetrokken.


De moeilijke economische situatie leidt niet tot meer variabele beloning. In vergelijking met 2002 nam het aantal respondenten met een 100% vast functieloon toe, ook in de industrie en de dienstensector. Het aantal indirecte prestatiebeloningen en boni daalt met 1,5%. Het aantal respondenten dat door verwerving van (nieuwe) competenties een bonus of een loonsverhoging krijgt, is nauwelijks toegenomen: van 5,1% naar 5,8%.


Driekwart van de respondenten waardeert nog altijd regelmatige loonsverhogingen op basis van anciënniteit. Zelfs onder degenen die niet vergoed worden voor hun anciënniteit, is toch nog 68,3% voorstander van deze klassieke beloningsvorm. Dat percentage ligt niet alleen hoger dan in 2002, het zijn ook de jongere medewerkers die het meest achter deze vorm van vergoeding staan.


Variabele beloning is vooral gesitueerd bij de hogere functies. Bij de topfuncties ligt het aantal personeelsleden met een vast loon lager dan aan de basis.


De contractuele werkweek telt gemiddeld 37,7 uren, de gepresteerde werkweek 43,5 uren. Toch werkt 10% van de respondenten 50 uur of meer per week. Het aantal gepresteerde uren neemt toe met het hiërarchisch niveau. Bij amper 5,5% van de respondenten is er voorzien in een financiële compensatie, één op drie geniet werktijdcompensatie.


Een vorm van compensatie voor overuren is opmerkelijk genoeg weggelegd voor werknemers die weinig uren te veel presteren. Van wie meer dan 10 uur langer werkt dan contractueel bepaald, krijgt 86,4% geen enkele vorm van directe compensatie. Het gaat meestal om managementfuncties. Die genieten wel van indirecte vormen van compensatie (bonussen, loonsverhogingen en extralegale voordelen).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen