< Terug naar overzicht

Uitzendkrachten beter beschermd (en binnenkort bij de overheid?)

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn inzake uitzendarbeid in Belgisch recht omzet. Ook het inzetten van uitzendkrachten in de overheidssector ligt op tafel.

Het overgrote deel van de bepalingen van de richtlijn is al omgezet via de wet van 24 juli 1987. Het voorontwerp zet drie bepalingen om, zodat de richtlijn nu volledig is omgezet.

Het voorontwerp voert de waarborg in dat de regels die voor de gebruikers gelden op het vlak van de bestrijding van discriminatie, de gelijke behandeling van man en vrouw, de moederschapsbescherming en de bescherming van zogende moeders ook in acht worden genomen voor de uitzendkrachten die de gebruiker tewerkstelt.

Het verplicht de gebruiker de uitzendkrachten te informeren over de vacante betrekkingen.

Het waarborgt de toegang voor uitzendkrachten tot de bedrijfsvoorzieningen waar de vaste werknemers gebruik van kunnen maken, tenzij er een objectieve reden is om die niet te geven.

Nog naar aanleiding van de omzetting van de Europese richtlijn inzake uitzendarbeid start staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hendrik Bogaert, besprekingen op over het inzetten van uitzendkrachten in de overheidssector. Tegen eind juni wil hij hierover een akkoord afsluiten.

Bogaert wil uitzendarbeid in de overheidssector toelaten, omdat 'mensen die niet veel kansen krijgen om voor de overheid te werken zo wel die kansen kunnen krijgen'. De staatssecretaris wil wel vermijden dat het inzetten van uitzendarbeid het statuut van de ambtenaren ondermijnt.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen