< Terug naar overzicht

U bent verantwoordelijk

Managers hebben veel te weinig aandacht voor veiligheid. Uit onderzoek van het Nederlandse vakblad Management Team blijkt dat één op de drie managers zich zelfs niet verantwoordelijk acht voor de veiligheid op de werkvloer.

Uit onderzoek onder het vaste lezerspanel van het Nederlandse vakblad Management Team blijkt dat bijna één op de drie respondenten vindt dat de manager niet verantwoordelijk is voor veiligheid op de werkvloer. Veiligheid blijkt belangrijk voor leidinggevenden en de regels worden - uiteraard - netjes opgevolgd, maar als het er op aankomt, blijkt meer dan één op de vier managers niet te weten wat de bedrijfsprocedure is rond veiligheid op de werkvloer.

Ruim 75% van de managers vindt dat ze voldoende tijd besteden aan het onderwerp, maar ongeveer eenzelfde percentage zegt na een ongeval niet het gevoel te hebben dat ze meer hadden kunnen doen ter preventie. Wie dan wel de schuldige is? Veel respondenten wijzen, direct dan wel indirect, naar werknemers. Zij moeten beter opletten, beter de regels naleven, beter nadenken, voorzichtiger zijn en hun gezond verstand gebruiken.

Natuurlijk kan een manager niet alles in de gaten houden, maar ze zijn zich blijkbaar onvoldoende bewust van hun verantwoordelijkheid, concludeert Management Team. Een leidinggevende is altijd verantwoordelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, maar dat komt nauwelijks voor. Dus moet een manager de werkvloer in de gaten houden, bewustzijn creëren, regels naleven en die regels controleren. Het vakblad schuift een simpele regel naar voor: “Een manager moet altijd kunnen zeggen: het is vervelend, maar ik heb er alles aan gedaan om het te voorkomen.”


Enkele gegevens:De meerderheid van de managers maakt meerdere ongevallen mee: twee (14%), drie (16%) of zelfs meer dan vijf (20%). 15% van de managers heeft nog maar één ongeval meegemaakt.
95% past de binnen het bedrijf geldende regels toe.
65% van de ongevallen was niet te voorkomen.
30% van de ongevallen was te wijten aan onverantwoorde medewerkers.
15% kwam met de schrik vrij, 66% raakte lichtgewond, 9% zwaargewond.
89% vindt dat ze werkzaam zijn in een veilige bedrijfsomgeving.
8% voelt zich bekneld in het werk door opgelegde veiligheidsregels.
39% vindt dat een hoge werkdruk ten koste gaat van veiligheid op de werkvloer, 32% vindt juist van niet.
56% houdt rekening met werkdruk om de veiligheid te garanderen.
51% van de respondenten zegt dat er wel eens een ongeval op de werkvloer heeft plaatsgevonden.

Volgens de managers zijn de belangrijkste voorwaarden voor een veilige bedrijfsomgeving:goed opgeleide bedrijfshulpverlening (72%)
afstemming met de wetgeving (63%)
gebruik protocol bij ongevallen (54%)
onderling vertrouwen (44%)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen