< Terug naar overzicht

Toepassing sociaal label is moeilijke bevalling

Ruim een jaar nadat België als eerste land ter wereld een wettelijk geregeld sociaal label heeft gekregen, is het nog altijd wachten op het eerste gelabelde product.

Het onderzoeksbureau Ethibel zoekt nu vrijwilligers om die pioniersfunctie op zich te nemen. Met Vlaams en Europees geld gaat Ethibel kandidaten begeleiden bij hun aanvraag. Het sociaal label, dat in februari van vorig jaar in wetteksten werd vastgelegd, geeft consumenten de garantie dat producten volgens de vier basiscriteria van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn gemaakt: vakbondvrijheid, geen discriminatie, geen dwangarbeid en geen kinderarbeid. Het label, dat er is gekomen op initiatief van sp.a-fractieleider in de Kamer, Dirk Van der Maelen, werd beschouwd als een doorbraak op het terrein van sociaal verantwoord ondernemen. De toepassing loopt echter niet van een leien dakje. “Het label behalen is niet eenvoudig omdat met alle schakels van de productieketen rekening moet worden gehouden. Ethibel wil nagaan hoe die keten gecontroleerd moet worden. Maar er is natuurlijk ook nog wat onwennigheid bij de bedrijven”, zegt Sophie Spillemaeckers van Ethibel.
Het is de bedoeling dat Ethibel gaat overleggen met het Comité voor Sociaal Verantwoorde Productie, dat belast is met de beoordeling van aanvragen voor het sociaal label. Tot op heden hebben drie bedrijven de aanvraag ingediend.
Initiatiefnemer Dirk Van der Maelen is minder somber: “We hebben het voorbije jaar uiteraard vele nieuwe problemen te ontdekken gehad, waarvoor telkens een oplossing moest worden gezocht. Er is om te beginnen een hele reeks van procedures voor de aanvrager, de voorwaarden waaraan de bedrijven moeten voldoen moeten worden omschreven, controle-organismen moeten worden erkend en geaccrediteerd. Een hele boterham. Maar het gaat vooruit. Er zijn al een heleboel uitvoeringsbesluiten goedgekeurd, we hebben er nog drie te gaan. Ik heb er goede hoop op dat dit nog voor de verkiezingen zal gebeuren. Al ben ik er van overtuigd dat we, gezien we het eerste land ter wereld zijn dat aan deze materie werkt, nog een hoop kinderziekten zullen moeten doorstaan.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen