< Terug naar overzicht

Tewerkstellingsvooruitzichten voor Vlaams-Brabant voorzichtig positief

Meer dan de helft van de Vlaams-Brabantse bedrijfsleiders is gematigd positief over de economische situatie in 2012. 40 procent wil in 2012 het personeelsbestand uitbreiden. Tegelijkertijd kampt drie op de vier bedrijven met moeilijk invulbare vacatures.

Dat blijkt uit een enquête van Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant en het provinciaal Werkgelegenheidsagentschap (WGA) Vlaams-Brabant.

De Vlaams-Brabantse bedrijven ondervonden dit jaar nog de nasleep van de crisis. Vooral kleine kmo’s met minder dan tien werknemers (60 procent) voelden de naweeën van de crisis. De invloed op de tewerkstelling bleef wel beperkt. De meerderheid van de bedrijven (45 procent) zag het aantal personeelsleden stijgen. Slechts 1 op de 8 bedrijven moest in 2011 het personeelsbestand afslanken.

De economische vooruitzichten voor 2012 zijn eerder positief. Meer dan de helft van de Vlaams-Brabantse ondernemingen (52 procent) kijkt positief naar volgend jaar. Minder dan 5 procent van de respondenten is zeer negatief. 45 procent heeft licht negatieve verwachtingen of verwacht een status-quo.

De 'oorlog om talent' slaat toe


40 procent van de Vlaams-Brabantse ondernemingen is van plan volgend jaar nieuwe medewerkers aan te werven. 47 procent heeft geen aanwervingsplannen en 13 procent verwacht ontslagen. Niettemin verwacht Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant een netto aangroei van ongeveer 25.000 bijkomende arbeidsplaatsen.

Anderzijds kampen Vlaams-Brabantse bedrijven met steeds meer moeilijk invulbare vacatures. 75 procent van de ondernemingen heeft nu al problemen om vacatures in te vullen. Twee jaar geleden was dit nog slechts 40 procent. Bij de middelgrote ondernemingen (50 – 25 werknemers) heeft zelfs 90 procent moeilijk invulbare vacatures.

Vooral leidinggevenden zijn moeilijk te vinden, maar ook technische functies en arbeiders zijn knelpuntfuncties.

Zijn tewerkstellingsstimulerende maatregelen gekend?


De enquête peilde ook naar de kennis en het gebruik van tewerkstellingsstimulerende maatregelen van de Vlaamse en federale overheid. Daarbij valt op dat eenvoudige en doelgerichte maatregelen het best gekend zijn en het meest gebruikt worden.

De individuele beroepsopleiding (IBO) is met 83 procent het beste gekend en gebruikt. Daarna volgt de Vlaamse Ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap. Meer dan 80 procent van de respondenten kent de premie of heeft deze al toegepast. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2 jaar geleden. Op de derde plaats staat de Vlaamse premie voor het aanwerven van 50-plussers. 75 procent van de ondernemingen kent de premie of heeft er al gebruik van gemaakt.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen