< Terug naar overzicht

Ten laatste op 8 juli 2013 geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden

Tegen 8 juli 2013 moeten de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd zijn. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist.

Het Grondwettelijk Hof heeft gisteren een arrest uitgesproken waarin de wetsbepalingen over de opzegtermijnen voor arbeiders veroordeeld worden als discriminerend en in strijd met het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet.

De wetgevende macht krijgt van het Hof maximaal twee jaar de tijd, tot uiterlijk 8 juli 2013, om het discriminerende karakter van dit onderdeel uit de arbeidswetgeving te wijzigen en een einde te maken aan het verschil in opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden.

Tot dan blijven die wetsbepalingen gehandhaafd, want de wetgever moet over een redelijke termijn beschikken om de noodzakelijke veranderingen aan het sociaal statuut van de arbeiders te kunnen doorvoeren en tot een harmonisering te komen met het statuut voor de bedienden.

Het Hof verwijst naar een gelijkaardig arrest uit 1993 om de termijn voor wetgevende aanpassingen nu te beperken tot 2 jaar. Langer is niet meer aanvaardbaar, zegt het Hof, omdat in de voorbije 18 jaar geen vooruitgang werd gemaakt in het dossier.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof komt er na een prejudiciƫle vraag van de arbeidsrechtbank in Brussel, waar een geding loopt tussen Georges D. en zijn ex-werkgever Bellerose, een kledingfabrikant. Georges D. vindt zich gediscrimineerd omdat hij als arbeider een lagere opzegvergoeding heeft gekregen bij zijn ontslag dan hij zou gekregen hebben met het statuut van bediende.

Het Hof moest zich in dit arrest uitspreken over de opzegtermijnen, maar vermeldt expliciet dat ook andere elementen van discriminatie in de verhouding tussen arbeiders en bedienden moeten worden aangepakt. Dat geldt in het bijzonder voor de carensdagen - de niet betaalde afwezigheidsdagen die alleen voor arbeiders bestaan.

Bron: De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen