< Terug naar overzicht

Tekort aan talent neemt licht af

Meer dan een derde van de werkgevers in België heeft moeite om geschikt personeel te vinden als gevolg van de schaarste op de kandidatenmarkt. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van vorig jaar.

De HR-groep Manpower deed eind januari 2007 bij 37.000 werkgevers in 27 landen (waarvan 778 in België) een rondvraag naar het tekort aan talent. Uit de enquête blijkt dat 36% van de werkgevers moeilijkheden ondervindt om geschikt personeel te vinden. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van vorig jaar. Toen bleek het tekort aan gekwalificeerd personeel voor 42% een obstakel te vormen. In de praktijk stelt men ook vast dat werknemers bereid zijn van job te veranderen. De verhoogde mobiliteit op de arbeidsmarkt is wellicht het gevolg van de gunstigere conjunctuur. Ook het rekruteringsgedrag van werkgevers speelt een rol. Steeds meer bedrijven doen een beroep op uitzendkantoren of andere HR-spelers die hun dienstenaanbod uitgebreid hebben om het hoofd te bieden aan de krapte op de kandidatenmarkt. Ondanks de daling van het percentage blijkt België met 36% toch nog altijd een van de Europese landen te zijn waar werkgevers het meest af te rekenen hebben met een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Wereldwijd ondervindt 42% van de werkgevers moeilijkheden om vacatures ingevuld te krijgen.

Het tekort aan geschikt personeel is niet gebonden aan een bepaalde sector. De vacatures voor geschoolde arbeiders geraken het moeilijkst ingevuld, ook al blijkt de krapte alle functiecategorieën en -niveaus te treffen. De top 10 van de meest gezochte profielen in ons land is nagenoeg dezelfde als vorig jaar. Geschoolde arbeiders, technici en chauffeurs blijven de functies die het moeilijkst ingevuld geraken, alleen zijn ze onderling van plaats verwisseld. Ook de rest van de lijst vertoont verschuivingen. Wel zijn de verpleegkundigen uit de ranglijst verdwenen en duiken de ingenieursprofielen dit jaar in de top 10 op. Wanneer een beroepscategorie uit de top 10 verdwijnt, betekent dit echter niet dat de vraag op de markt drastisch gedaald is. Het is meestal het gevolg van een sterk gestegen vraag naar een ander profiel. Ook in de meeste andere Europese landen voeren geschoolde arbeiders de ranglijst aan.

De publicatie van deze enquêteresultaten valt samen met de heruitgave van de white paper ‘Tekort aan talent: richtlijnen voor de toekomst’ van Manpower. De HR-groep pleit hierin voor een proactieve aanpak om de kloof tussen vraag en aanbod te dichten. Zo raadt hij overheden aan strategische migratie te bevorderen, in onderwijs en beroepsopleiding te investeren en de werking van publiek-private initiatieven te optimaliseren.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen