< Terug naar overzicht

Technologische industrie: banenverlies, productiviteitsproblemen en minder flexibiliteit

Kommer en kwel regeerden 2002 in de technologische industrie. Voor 2003 is er weinig beterschap in zicht, zegt de beroepsfederatie Agoria. In de twee jaren samen gaan 15.000 banen verloren.

De productie daalde in 2002 met ongeveer 6% en ook voor 2003 wordt nog een lichte achteruitgang voorspeld. Investeringen werden uitgesteld. Wellicht gaan dit en vorig jaar samen ongeveer 15.000 banen verloren. Uitzondering op de regel was de sector mechanica en mechatronica die behoorlijk stand hield. Ook in andere sectoren gingen individuele bedrijven tegen de trend in met relatief goede prestaties.


Zoals verwacht na 11 september 2001 kreeg de lucht- en ruimtevaartsector het zwaar te verduren (-13,5%). Rake klappen vielen ook in de automobiel (-7%) en de elektrotechniek en elektronica (-9,5%). In de ICT vielen de resultaten sterker tegen dan verwacht in de productie (-16%), maar vooral nog bij de diensten (-7,5%), waar men op groei had gerekend. De non-ferro (-1,5%) en metaalproducten (-0,5%) hielden enigszins stand. Mechanica en mechatronica ging zelfs licht vooruit (+1%).


Voor 2003 is er geen sprake van heropleving: de productie zou in het beste geval niet verder teruglopen. De meest positieve vooruitzichten worden opgetekend bij de bedrijven uit de mechanica en mechatronica (+2,5%). In de ICT-productie (-3%), automobiel (-2%) en metaalproducten (-2,5%) blijven de prognoses voor 2003 negatief.


De neerwaartse trend is ook merkbaar bij de investeringen. Waar begin 2002 nog sprake was van een stijging, gingen de bedrijven uit de technologische industrie eind van het jaar uit van een aanzienlijke daling van de investeringen. In 2003 klaart de situatie nauwelijks op. Wel moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de automobiel en de overige Agoria-sectoren. In de automobiel staan de volgende jaren forse investeringen op het programma, terwijl in de overige sectoren na een terugval van 12% in 2002 een verdere achteruitgang van 3% in 2003 wordt verwacht.


In 2002 viel de werkgelegenheid terug met 3,5% en ook in 2003 zal een verder banenverlies van ongeveer 2,7% onvermijdelijk zijn. De zwaarste klappen vallen in de sectoren ICT, elektrotechniek en elektronica en lucht- en ruimtevaart. Dit betekent dat op twee jaar tijd bijna 15.000 banen zullen verloren gegaan zijn in de technologische industrie.


Volgens Agoria werden personeelsherstructureringen vermoedelijk eerst uitgesteld, in de hoop op betere vooruitzichten. Dit blijkt uit de productiviteitscijfers: een daling van 0,2% in 2001 en 2002 na een gemiddelde stijging van 4,1% in de vijf voorgaande jaren. Door de huidige afslankingen zou de productiviteit in 2003 opnieuw verbeteren met ongeveer 2%, wat nog steeds onvoldoende zou zijn. Dat zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de rendabiliteit van de bedrijven en dus voor de werkgelegenheid.


De tijdelijke contracten en de uitzendkrachten zijn de eerste slachtoffers. Waar de tijdelijke contracten in 2000 bijvoorbeeld nog goed waren voor 7% van de totale werkgelegenheid, is dit nu teruggevallen tot om en bij 3%. De normale buffer die de vaste contracten behoedt voor afdankingen, is dus aanzienlijk versmald. Vandaag is de graad van flexibele tewerkstelling op een historisch dieptepunt beland.


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen