< Terug naar overzicht

Te weinig personen met arbeidshandicap aan het werk

Mensen met een handicap worden nog steeds gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. In 2010 had een derde van alle meldingen rond handicap en discriminatie betrekking op arbeid. Zowel het aanwervingsbeleid, als een gebrek aan redelijke aanpassingen op de werkvloer blijven knelpunten.

Zaterdag 3 december 2011 was de internationale dag van personen met een handicap. Een dag die ook voor ons van nationaal belang is. België heeft zich met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap immers geëngageerd in een al even eenvoudig als ambitieus streefdoel: ervoor zorgen dat mensen met een handicap net als iedereen van dezelfde rechten kunnen genieten.

Een analyse van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding toont aan dat er nog werk aan de winkel is, ook op de arbeidsmarkt.

Uit cijfergegevens van de VDAB blijkt dat slechts 36,7 procent van alle personen met een beperking of langdurig gezondheidsprobleem ergens aan de slag is. Dit is bijzonder weinig en bovendien een achteruitgang ten opzichte van vorige jaren. Ter vergelijking: bij personen zonder hinder bedraagt de werkzaamheidgraad 69,4 procent.

Het feit dat er anno 2011 nog steeds meer middelen gaan naar beschutte werkplaatsen dan naar de ondersteuning van personen met een handicap op de reguliere arbeidsmarkt, toont aan dat ook het politieke denken met een perceptieprobleem blijft kampen.

Dat uit zich trouwens in de tewerkstellingscijfers binnen de publieke sector: de Vlaamse regering keurde in 2004 een algemeen streefcijfer goed van 4,5 procent personeelsleden met een handicap voor 2010. In 2010 bleef dit cijfer steken op 0,93 procent. En met een schamele 1,28 procent maken ook de federale publieke diensten niet bepaald hun voorbeeldfunctie waar.

“In 2010 had een derde van alle meldingen rond handicap en discriminatie betrekking op arbeid. Het probleem speelt zich heel vaak af op twee niveaus: het (medisch) aanwervingsbeleid en het gebrek aan redelijke aanpassingen op de werkvloer. Resultaat: te weinig mensen met een handicap stromen door naar de reguliere arbeidsmarkt”, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Hij pleit er dan ook voor meer te investeren in een selectiebeleid dat diversiteit en gelijke kansen stimuleert. “Daarnaast moet nog meer gehamerd worden op het voorzien van de nochtans wettelijk verplichte, redelijke aanpassingen. Dergelijke investeringen zijn de moeite waard: niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor de financiële gezondheid van ons land. Het uitsluiten van personen met een beperking of handicap betekent een verlies aan welvaart en betekent een zware kost voor de sociale zekerheid.”

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen