< Terug naar overzicht

’t Zijn niet de hormonen...

De vrouwenbeweging Zij-kant en het ABVV stelden op 14 februari de campagne Equal Pay Day 2007 voor onder het motto ‘’t Zijn niet de hormonen, ’t is het verschil in lonen’. Voor het eerst is het Instituut voor de Gelijkheid voor Vrouwen en Mannen partner van de campagne.

Equal Pay Day (EPD) is de dag waarop de loonkloof tussen vrouwen en mannen wordt aangekaart. Dat is nog altijd nodig: ondanks de wetgeving, de loonevolutie en de gemiddelde loonstijgingen is de gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen vrijwel ongewijzigd gebleven sedert 1995. Afhankelijk van de bron en de berekeningswijze stelt men een loonkloof vast van 13 tot 39%. De analyse door het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA, KU Leuven) van de loonenquête van de vakbonden gaf aan dat vrouwen gemiddeld 26% op bruto maandloon en 18% op bruto uurloon achterlopen. Deze loonenquête verzamelde gegevens van ruim 20.000 loontrekkenden (59% mannen en 41% vrouwen) in de periode september 2006 - maart 2007. Het is evident dat de loonkloof later ook invloed heeft op de pensioenen.
Een gedeelte van die loonkloof is te verklaren: vrouwen werken proportioneel in minder goed betaalde sectoren en beroepen; het glazen plafond bestaat nog steeds; vrouwen werken meer deeltijds. Een gedeelte van de loonkloof kan echter nog altijd niet verklaard worden. Vermoedelijk spelen hier discriminaties mee in de manier waarop functies gewaardeerd worden en de manier waarop die classificaties dan vertaald worden in salarissen.
Eén klein lichtpuntje: de derde EPD actie wordt dit jaar opgeschoven van 31 maart naar 30 maart. EPD is het ijkpunt dat elk jaar aangeeft of én in welke mate de loonongelijkheid van vrouwen ten opzichte van mannen evolueert. Vrouwen verdienen bruto per maand gemiddeld nog een kwart minder dan mannen. Ze moeten dus gemiddeld 15 maanden (3 maanden extra) werken om hetzelfde jaarloon te krijgen als hun mannelijke collega’s. Vandaar ook de keuze van 31 maart voor onze eerste EPD dag.
De campagnedag EPD 2007 werd symbolisch met één dag vervroegd. Gegevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en het rapport van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming tonen immers een lichte verbetering aan in de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Ook op beleidsvlak zijn er de afgelopen tijd waardevolle initiatieven genomen om de loonkloof te verkleinen.
Zij-kant en ABVV hopen dat de EPD ooit op 31 december valt: dan zullen de lonen voor vrouwen en mannen gelijk zijn. Zij-kant en ABVV willen met de campagne Equal Pay Day een bewustmakingseffect bij het grote publiek creëren, de lonen bespreekbaar maken en een aanzet geven tot beleidsmatige bijsturing. Daarom voeren ze op 30 maart actie in bedrijven en op openbare plaatsen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen