< Terug naar overzicht

Stress op het werk: management is grote boosdoener

Onduidelijkheid over het takenpakket, slechte planning en arbeidsconflicten zijn de belangrijkste oorzaken van stress. Althans in Nederland, waar PW, het vakblad voor personeelsmanagement, een enquête voerde bij 357 HR-medewerkers. Het management blijkt de grote boosdoener. Het doet weinig of niets om stress aan te pakken.

Afwezigheid door stress kost het Nederlandse bedrijfsleven, uitgedrukt in doorbetaald loon, elk jaar 1,5 miljard euro. PW ondervroeg naast P&O’ers ook 140 bedrijfsartsen. Zij schrijven liefst 35,4% van het totale ziekteverzuim toe aan stress. Als u weet dat de totale kost voor ziekteverzuim op 4,25 miljard euro ligt, dan is de rekening snel gemaakt. Daarin zijn de kosten voor vervanging van de werknemer, van reïntegratie of van productievermindering of beperktere dienstverlening nog niet inbegrepen.


Interessant aan de studie is een vergelijking van de antwoorden van de bedrijfsartsen met die van de P&O’ers. De artsen schatten het probleem hoger dan de HR-medewerkers. Onder hen is 34% de mening toegedaan dat werkstress zeer veel voorkomt in de organisatie, tegenover slechts 23% van de P&O’ers. Meer dan de helft van beide groepen (50,5% bij P&O, 58% bij de artsen) verwacht dat de werkstress nog toeneemt in het volgende werkjaar.
Als oorzaak van stress noemt 71% van de P&O’ers de hoge werkdruk. Dat verrast niet. Uit andere cijfers leren we meer: slechte planning (51%) en onduidelijkheid over taken (35%) zijn belangrijke stressfactoren. Het bedrijf kan daar concreet iets aan doen door duidelijke afspraken te maken. Arbeidsconflicten (45%) en een gebrek aan sociale steun (28%) zijn zaken die ook beheersbaar zijn.


Een gebrek aan tijd belemmert het bedrijf om het probleem aan te pakken, zo vinden P&O en de artsen (49 en 46%). De artsen wijzen vooral naar de verantwoordelijkheid van het management. Dat ziet het probleem niet als een prioriteit (58%) en is niet bekwaam om het probleem aan te pakken (49%). Respectievelijk 47 en 37% van de p&o’ers sluiten zich bij die stelling aan. Volgens 51% van de artsen zijn de juiste oplossingen voor stress niet of te weinig gekend.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen