< Terug naar overzicht

Stress grootste belager gezondheid personeel

HR managers zijn duidelijk: stress bedreigt de gezondheid van hun werknemerspopulatie. Personnel Today bevroeg 600 Bitse HR-managers en maar liefst 97% noemde stress als de grootste bedreiging. Bovendien heerst er een zeker pessimisme over de toekomst. Meer dan één op drie respondenten denkt dat de gezondheid van zijn medewerkers de volgende tien jaar zal achteruitgaan. Teveel overuren draaien en te weinig vakantie nemen worden genoemd als de belangrijkste oorzaken hiervoor.

Onderzoek naar stress op het werk is geen sinecure, maar omwille van het direct belang voor het personeelsbeleid, geven we u toch enkele (verontrustende) bevindingen mee.

Zo is stress, door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als ‘een wereldwijde epidemie’, in Europa verantwoordelijk voor 50 tot 60% van het arbeidsverzuim en heeft één op de vier werknemers last van stress. Een onderzoek van TNO in opdracht van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schat de totale kost van stress voor de ondernemers en de overheid rond enkele miljarden euro (ongeveer 5,5 miljard in Groot-Brittannië en 6 miljard in Nederland). Stress is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de verloren arbeidsdagen. De onderzoekers van TNO schatten dat bij één op de zeven arbeidsongeschikten (WAO’ers) stress de oorzaak is van hun ongeschiktheid. Dat kost jaarlijks 1,7 miljard aan uitkeringen. De gezondheidsklachten die door stress ontstaan, kosten jaarlijks ruim twee miljard euro. De grootste kostenposten zijn ziekteverzuim (bijna een miljard euro per jaar) en verminderde arbeidsproductiviteit door lichamelijke aandoeningen als gevolg van herhaalde belasting (ruim 800 miljoen euro per jaar).

Het is dus in ieders - werknemers en werkgevers - belang een evenwicht te vinden tussen werk en privé-leven. Vooral de signaalfunctie van managers moet aandacht krijgen. Managers met een goede kennis van stress kunnen signalen namelijk vroeg oppikken en snel bespreekbaar maken, om dan gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Als ze zelf niet te gestresseerd zijn, natuurlijk.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen