< Terug naar overzicht

Stress doet productiviteit dalen

Meer dan vier op de tien Belgische werknemers ervaart vaak stress op het werk. Die stress leidt tot verminderde prestaties en een grotere verloopintentie. Om de stress te reduceren, zijn veel steun en een goede communicatie van de leidinggevende essentieel.

Meer dan 40% van de Belgische werknemers ervaart frequent tot zeer frequent stress op het werk. De factoren die stress het meest in de hand werken, zijn het werktempo en de werkdruk, emotionele werkbelasting, onvoldoende evenwicht tussen werk en privéleven, en onvoldoende ondersteuning bij veranderingen.

Veel steun en een goede communicatie van de leidinggevende werken het meest stressreducerend. De gevolgen van stress zijn van allerlei aard: een grotere kans op depressie, verminderde prestaties op het werk en een grotere verloopintentie.

Deze resultaten zijn gebaseerd op onderzoeksgegevens van een representatieve steekproef van 1500 Belgische werknemers in loondienst, die in de tweede jaarhelft van 2007 werden bevraagd door ZebraZone (Securex Research Center).

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek naar werkstress in België:Het percentage werknemers in België dat rapporteert frequent tot zeer frequent stress op het werk te ervaren (42%) ligt beduidend hoger dan in Frankrijk (36%) en Nederland (27%).
De werkgerelateerde stress in België is ten opzichte van vorig jaar noch gestegen, noch gedaald.
Voltijds werkenden, werknemers in grote organisaties, universitairen en kaderleden hebben het meest last van werkstress. Het minste stress wordt ervaren door jongeren onder de 25 jaar en werknemers met minder dan één jaar anciënniteit.
Een te hoog werktempo is één van de grootste boosdoener: 63% van de werknemers met een hoog werktempo ervaart veel stress, terwijl dit percentage slechts 25% bedraagt bij werknemers met een laag werktempo.
Ook emotionele werkbelasting kan, in tegenstelling tot fysieke belasting, een belangrijke bron van stress zijn. Meer dan de helft van de werknemers die emotioneel zwaar belast worden, rapporteren een hoog stressniveau, terwijl dit percentage slechts 27% bedraagt bij werknemers die emotioneel niet of weinig belast worden.
Een goede werkorganisatie en steun van de leidinggevende en van de collega’s werken stressreducerend. 60% van de Belgische werknemers die weinig of geen steun van hun leidinggevende krijgen, zijn frequent tot zeer frequent gestrest op het werk, terwijl dit percentage slechts 32% bedraagt voor werknemers die veel hulp en ondersteuning krijgen van hun leidinggevende. Werknemers die vinden dat hun leidinggevende slecht met hen communiceert, ervaren significant meer stress dan werknemers die vinden dat hun leidinggevende goed met hen communiceert: respectievelijk 61% en 33%.
Bijna drie op de tien Belgische werknemers met veel stress geven aan de laatste tijd last te hebben van depressieve symptomen (tegenover 10% van de werknemers zonder stress).
Méér dan één derde van de werknemers met stress (37%) is van plan op korte of lange termijn de organisatie te verlaten. Bij de anderen is dit percentage significant lager: 27%.
18% van de werknemers met veel stress geeft aan de laatste tijd slechter te presteren (tegenover 7% van de anderen).
Slechts 40% van de werknemers met stress voelt zich gelukkig op het werk, terwijl dit percentage bij de anderen 69% bedraagt.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen