< Terug naar overzicht

Stress bij onderwijzend personeel blijft toenemen

Vier Vlaamse leerkrachten op tien zeggen dat de school hen stress bezorgt. Vijf jaar geleden was dat nog maar twee op tien.

De cijfers komen uit een enquête van het onderwijsblad Klasse. Op vijf jaar tijd is het stressgevoel bij leerkrachten verdubbeld. Volgens de rondvraag maakt het weinig uit of de leerkrachten les geven in het secundair of het basisonderwijs. Ook tussen ASO, TSO en BSO is er nauwelijks een verschil. Het geslacht van de leerkracht speelt evenmin een rol. Wel is er een verband tussen stress en de overlegstructuur op school. In scholen met weinig overleg en visie zou stress het meeste voorkomen. Minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten wil via het participatiedecreet het overleg optimaliseren. Volgens dat decreet moet er in elke school een schoolraad komen die samengesteld is uit ouders, personeel, de lokale gemeenschap en de leerlingen. Claude Walgraef van de vakbond ACOD Onderwijs vindt dat er nu al meer dan genoeg wordt vergaderd. De woordvoerder van Vanderpoorten antwoordt daarop dat de ACOD spreekt over scholen waar al een goede overlegstructuur bestaat. “De klachten die wij binnenkrijgen, komen van scholen waar dat niet het geval is”, besluit hij.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen