< Terug naar overzicht

Strengere aanpak ‘passende betrekking’ werkzoekenden

Werkzoekenden met een beroepsachtergrond waarvoor maar weinig vacatures zijn, zullen sneller een ander jobaanbod moeten aanvaarden. Tot op heden werden ze beschermd door het principe van de ‘passende betrekking’, maar de VDAB grijpt nu in.

Wat een passende dienstbetrekking is, wordt geregeld door de Belgische wetgever voor heel het land. Dat is echter niet vanzelfsprekend in een land met verschillende arbeidsmarkten.

Eén van die regels bepaalt dat ‘tijdens de eerste zes maanden van werkloosheid een dienstbetrekking als niet passend wordt beschouwd indien zij niet overeenstemt met het aangeleerde beroep, noch met het gewone beroep, noch met een aanverwant beroep’. In een krappe arbeidsmarkt met veel openstaande vacatures is het geen evidentie uitkeringstrekkers zes maanden lang in een bepaald beroep te beschermen als dat echt weinig kans op een job biedt.

Die bescherming is niet van toepassing als uit een advies van de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling blijkt dat de kans op de tewerkstelling in het beschouwde beroep zeer gering is.

Knipperlicht


De raad van bestuur van de VDAB keurde een lijst goed met beroepen die een geringe kans op tewerkstelling bieden. Ook werkte de VDAB een knipperlichtscreening uit op basis van een indicator van arbeidsmarktgerichtheid van de beroepsaspiraties van de werkzoekenden.

De bedoeling is op een menselijke maar kordate manier te activeren. De doelstelling is het verruimen van het zoekgedrag van de werkzoekende. Beroepsaspiraties worden niet geschrapt, er worden enkel nieuwe toegevoegd.

Bedoeling is de knipperlichtscreening op te starten in september bij de min-25-jarigen voor de eerstvolgende lichting schoolverlaters die tijdens de zomer op de arbeidsmarkt komt. De VDAB zal deze aanpak geleidelijk uitbreiden naar alle leeftijdsgroepen.

Bron: Voka

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen