< Terug naar overzicht

Sterke daling arbeidsongevallen bij jobstudenten

In 2008 daalde het aantal en de ernst van de arbeidsongevallen bij studenten die via een uitzendkantoor een vakantiejob uitoefenden. De Centrale Preventiedienst voor de sector van de Uitzendarbeid kijkt tevreden terug.

Een analyse van Preventie en Interim (PI) leert dat:

 • Van juli tot eind september 2008 hebben ongeveer 130.000 studenten een vakantiejob uitgeoefend via een uitzendkantoor.

 • Eén jobstudent op de 160 werd verwond tijdens het werk en één jobstudent op de 475 had een ongeval met meer dan vijf dagen arbeidsongeschiktheid.

 • In vergelijking met 2007 is de frequentiegraad met 25 procent gedaald. Bij de 18-20-jarigen is er zelfs een daling van 45 procent.

 • De ernstgraad (het totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid voor alle ongevallen samen) daalt met 15 procent ten opzichte van 2007. Opmerkelijk is dat voor de categorie ‘minder dan 18 jaar’ de ernstgraad daalde met 18 procent, voor de categorie ‘18-20 jaar’ met 36 procent, maar bij de groep ‘21 jaar en meer’ is er een stijging van 20 procent.

 • Zowel de frequentie als de ernst blijven het hoogst bij de jongste jobstudenten en het laagst bij de oudste. Bij de leeftijdsgroep ‘16-18 jaar’ liggen beide cijfers tweemaal zo hoog als bij de groep ‘21 jaar en meer’.

 • In vergelijking met 1999 is de frequentiegraad gedaald met 55 procent en de ernstgraad met 50 procent.

 • Het gebruik van ‘vaste machines en werktuigen’ is de belangrijkste oorzaak geworden van arbeidsongevallen met meer dan tien dagen arbeidsongeschiktheid. Het vervoeren en stockeren van goederen, alsook struikelen en uitglijden behoren ook tot de vaakst voorkomende oorzaken. De meeste van deze ongevallen doen zich voor bij verlies van controle over het voorwerp (31,4 procent) en bewegen van het lichaam zonder fysieke belasting (29,1 procent). Vallen van personen blijft belangrijk en geeft steeds aanleiding tot een langdurige arbeidsongeschiktheid.

 • Het hoogste aantal ongevallen gebeurt in de sectoren ‘vervaardigen van producten’ (26 procent metaal, hout, beton), ‘kleinhandel’ (24 procent) ‘groothandel’ (12 procent), en ‘vrachtbehandeling’ (12 procent). Wat de duur van de arbeidsongeschiktheid betreft, staan dezelfde sectoren bovenaan.


 • Conclusie


  De cijfers bewijzen dat er efficiënt werd gereageerd op de lichte stijging in 2007. De resultaten zijn volgens Preventie en Interim het gevolg van de sensibilisatiecampagne rond veiligheid, die werd gevoerd bij deze 130.000 jongeren.
  “Dankzij het veiligheidspaspoort, een wedstrijd op nationaal vlak, samenwerking met de overheid en andere partners hebben we de veiligheid van jongeren op het werk alweer kunnen verbeteren”, klinkt het.
  Dat de frequentie van de ongevallen bij de jongste jobstudenten (15 tot 17 jaar) nog steeds het hoogst is, bewijst volgens de instelling dat dit fenomeen duidelijk gebonden is aan de leeftijd, onervarenheid en voortvarendheid van deze jongeren. Men benadrukt wel dat de inspanningen van de sector om de minst risicovolle werkzaamheden aan deze groep toe te kennen en een betere sensibilisatie en informatie te voorzien geleid heeft tot een vermindering van het aantal ongevallen met 70 procent (sinds 1999) in deze leeftijdscategorie.

  Tips


 • Doe voor risicohoudende taken een beroep op jongeren vanaf 21 jaar, aangezien deze groep tweemaal minder arbeidsongevallen heeft.

 • Laat een jobstudent niet zonder toezicht werken, ongeacht de uit te voeren taak. Laat hem gedurende de hele opdracht begeleiden door een ervaren werknemer.

 • Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen