< Terug naar overzicht

Starters stellen aanwerving personeel uit

Startende bedrijven wachten alsmaar langer om hun eerste werknemer in dienst te nemen. De voornaamste reden hiervoor zijn de hoge loonkosten. Als er toch een eerste medewerker wordt aangeworven, gebeurt dit vaak zeer intuïtief en ondoordacht.

Dat zijn enkele conclusies van de masterproef die TEW-studente Ine Ramsak aan de UHasselt aflegde. Ine Ramsak ging onder leiding van promotor prof. dr. Ghislain Houben (UHasselt) de evolutie na van het aantal aanwervingen bij starters en de beweegredenen hiervoor. De kmo-federatie Unizo-Limburg en HR-dienstenleverancier Sofim verleenden hun medewerking en plaatsen de conclusies graag in hun context.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal ondernemers met personeel in dienst de laatste jaren daalt. Niet alleen bouwen ondernemers hun personeelsbestand af, startende bedrijven zijn ook minder snel geneigd om een eerste werknemer aan te werven.

De jobcreatie bij bedrijven die minder dan één jaar bestaan, kalft verder af. Van de 63.561 startende ondernemingen in België in 2009 had slechts 9,64 procent binnen één jaar personeel in dienst.

Hoge loonkosten


De algemene economische conjunctuur is een belangrijke verklaring, maar vooral de hoge loonkosten schrikken een zelfstandige af om de eerste stap te zetten. Ook de strengere arbeidswetgeving en het besef dat leiderschapscapaciteiten ontbreken om personeel onder de vleugels te nemen, spelen een rol.

Bovendien geven ondernemers niet graag hun onafhankelijkheid op. Tot slot zijn er ook veel meer managementvennootschappen en mensen die op latere leeftijd zelfstandige worden en daardoor minder snel geneigd zijn om personeel aan te werven.

Het gevolg van dit alles is dat zelfstandigen die kampen met een hoge werkdruk, eerder andere oplossingen zoeken dan een eerste aanwerving. Ze zullen, bijvoorbeeld, sneller een beroep doen op onderaannemers of hun prijzen (tijdelijk) fors opdrijven, zodat hun volumes lager blijven.

Ondoordacht


Als een startend bedrijf een eerste werknemer aanwerft, loopt dit meestal niet van een leien dakje. “De selectie van het eerste personeelslid gebeurt zeer intuïtief en ondoordacht”, zegt Ine Ramsak. “Men doet, bijvoorbeeld, een beroep op familie en kennissen om kandidaten aan te brengen, wat niet altijd de beste of objectieve keuze is."

"Ook besteedt men weinig aandacht aan de integratie van de eerste werknemer in de werkomgeving. Bovendien missen de starters regelmatig belangrijke subsidies die gepaard gaan met deze aanwerving.”

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen