< Terug naar overzicht

Stakingsrecht openbaar vervoer blijft gevrijwaard

Als er wordt gestaakt bij de openbare vervoermaatschappijen, moeten de stakers niet voor 'basismobiliteit' zorgen. De Vlaamse liberalen drongen aan op een verplichte minimale dienstverlening tijdens de piekuren, maar hun voorstel is in de Kamer weggestemd door een wisselmeerderheid van sp.a, PS en CD&V.

Vorig jaar werd het openbaar vervoer enkele keren ernstig verstoord door stakingen, zoals tijdens de onderhandelingen over het Generatiepact. Dat inspireerde de VLD-kamerleden Guido De Padt, Bart Tommelein en Hilde Vautmans om een voorstel tot resolutie (verzoek aan de regering) in te dienen. Daarin vragen ze een erkenning van ‘het recht op een gewaarborgde basismobiliteit’. Dit betekent dat reizigers de garantie moeten krijgen dat ze voor en na de kantooruren (tussen 6 en 10 uur en tussen 16 en 20 uur) ‘binnen een redelijke termijn’ naar het werk kunnen gaan of weer thuis kunnen geraken.

De resolutie is afgelopen woensdag verworpen in de kamercommissie Infrastructuur. De commissieleden van sp.a en PS hebben met de hulp van de Vlaamse christen-democraten (CD&V) het voorstel weggestemd. VLD en MR stemden voor. Het Vlaams Belang onthield zich. De sp.a zag in het voorstel een aantasting van het stakingsrecht. “Eigenlijk komt dit neer op een stakingsverbod bij de openbare vervoersmaatschappijen, want de NMBS kan met een beperkt aantal werknemers het treinverkeer niet vlot laten verlopen. Als een deel van de werknemers niet meewerkt is de hele keten verstoord. ‘Basismobiliteit’ garanderen betekent dus dat zowat iedereen moet meewerken”, zegt sp.a-kamerlid Dylan Casaer.

“We stellen het stakingsrecht op zich niet ter discussie, maar vinden dat het recht op staken kan ingaan tegen andere fundamentele rechten en vrijheden”, vinden de VLD-kamerleden. “Heel wat mensen, zeker 65-plussers, zijn afhankelijk van het openbaar vervoer voor hun doktersbezoeken of dagelijkse boodschappen. Stakingen bij het openbaar vervoer brengen veel kosten met zich mee, zowel voor de vervoersmaatschappijen, hun reizigers als de Belgische economie. En zonder garanties kan het openbaar vervoer geen volwaardig alternatief zijn voor de wagen.”

Dylan Casaer vindt dat het aantal stakingen te beperkt is om het stakingsrecht aan banden te leggen: “De vakbonden springen niet lichtzinnig om met stakingen. Ze gebruiken het als ultiem wapen.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen