< Terug naar overzicht

Spoorbonden zijn ongerust

De socialistische vakbond ACOD Spoor is, nog voor de onderhandelingen over de reorganisatie van de Belgische spoorwegen beginnen, op zijn hoede. Gedelegeerd bestuurder Karel Vinck van de NMBS wil extra banen schrappen bovenop de 5000 werknemers die tegen 2007 vrijwillig vertrekken of met pensioen gaan.

In een nota aan gewezen informateur Elio di Rupo vraagt Karel Vinck dat de volgende regering middelen vrijmaakt om zijn voornemen te kunnen realiseren. De ACOD had scherpe kritiek op Vinck. “Zijn aanpak is dom en slecht en houdt absoluut geen rekening met de kwaliteitscriteria van de NMBS. Hij beperkt zich tot een puur budgettaire operatie, zonder de sociale realiteit van het bedrijf te laten meespelen”, zegt ACOD Spoor-voorzitter José Damilot. Op basis van wat nu voorligt kan volgens hem niet worden onderhandeld. De vakbondsman verwees naar de nota van Vinck aan de informateur. Daarin is sprake van het schrappen van 7000 arbeidsplaatsen tegen 2007, waarvan slechts 5000 via natuurlijke afvloeiingen. Damilot zegt dat hij “gedeeltelijk verrast” is door het nieuws. Nochtans werden de bonden vorige woensdag ingelicht over de inhoud van de nota. Damilot stelt voorwaarden om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen: “We vragen dat een aantal dingen simultaan worden besproken. We willen de volledige inhoud van het businessplan kennen en ook de mening van de overheid over de schuldovername en over de toekomstige structuur van de NMBS.” Hij betwijfelt of de NMBS al haar taken kan uitvoeren met 7000 werknemers minder. Damilot vreest dat een deel van de activiteiten wordt afgestoten en dat projecten worden uitgesteld, met name de ontwikkeling van het Gewestelijk Expressnet (GEN) voor Brussel. Karel Vinck geeft in de nota toe dat de grote werken zoals de ontsluiting van de luchthaven pas na 2007 kunnen worden aangevat. “Wij betwisten niet dat de productiviteit omhoog moet”, commentarieert Michel Bovy van de christelijke spoorbond. “Maar dat moet niet per se gepaard gaan met massaal banenverlies. De productiviteit kan ook stijgen door met dezelfde mensen meer te doen.” De NMBS telde vorig jaar gemiddeld 42.518 personeelsleden. Dat zijn er 678 meer dan het jaar voordien. In 2002 werden 1471 nieuwe medewerkers aangeworven, van wie 1127 statutaire bedienden, en verlieten 1341 personeelsleden het bedrijf. Het personeelsbestand van de NMBS is sinds 1997 jaar na jaar gegroeid.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen