< Terug naar overzicht

Sommige gepensioneerden willen graag weer werke

Een minderheid van één op tien Amerikanen begint na zijn pensioen opnieuw te werken. Soms uit geldnood, maar meestal uit vrije wil. In de Verenigde Staten kunnen werknemers op rust aan de slag blijven zonder pensioenrechten te verliezen.

Studiebureau Brightwork Partners deed voor pensioenverzekeraar Putnam Investments een onderzoek naar de werkwilligheid van senioren en stelde vast dat van de Amerikanen die 40 jaar of ouder en gepensioneerd zijn nog 10% werkt of op zoek is naar werk. Dat stemt overeen met 7 miljoen personen.

Iets meer dan de helft van deze actieve gepensioneerden werkt halftijds, 36% heeft nog (of opnieuw) een voltijdse baan en 10% is werkzoekend. Meestal kiezen ze voor een functie die dezelfde kwalificaties vereist als de vroegere baan. De werkende senioren kiezen doorgaans voor een baan omdat ze daar zin in hebben: 67% van de actieve respondenten waren vooraf al van plan om na hun pensioen weer aan de slag te gaan. Gemiddeld gebeurt dit anderhalf jaar na de pensionering. Deze personen zijn over het algemeen hoog opgeleid en welgesteld. Ze hebben een gemiddeld jaarinkomen van 87.000 dollar, wat 60% meer is dan het inkomen van gepensioneerden die niet werken. Ze beschikken gemiddeld over een vermogen van 406.000 dollar in aandelen of fondsen. Meer dan zes op tien van hen lost nog een lening af en ze sparen doorgaans 11% van het gezinsinkomen. Het onderzoek geeft aan dat de zeven miljoen actieve gepensioneerden in twee categorieën kunnen worden opgedeeld: twee derden begonnen weer te werken omdat ze daar zin in hadden, een derde deed dat uit geldnood.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen