< Terug naar overzicht

Sociale verkiezingen: hoge respons stemmen per brief

Het sociaal secretariaat HDP ging in enkele bedrijven die voor de sociale verkiezingen lieten stemmen per brief na hoe de respons was. Hoog dus en niet zo veel lager dan bij de stemmingen op de werkplek.

Werknemers die hun stem voor de sociale verkiezingen willen uitbrengen, krijgen op de verkiezingsdag een stembiljet van het stembureau dat hun werkgever heeft samengesteld en ingericht. In een beperkt aantal uitzonderingsgevallen kan de werkgever ervoor kiezen de stemming per brief te laten verlopen. De werknemer brengt dan zijn stem uit op een stembiljet dat hem uiterlijk tien dagen vóór de verkiezingsdatum aangetekend werd verstuurd en stuurt dat vervolgens per post terug aan de voorzitter van zijn stembureau.


HDP deed navraag bij verscheidene werkgevers die een stemming per brief organiseerden en stelde vast dat in het staal 1572 van de 2208 verzonden stembiljetten werden ingevuld en teruggestuurd. Met andere woorden: 71,20% van de betrokken werknemers ontvingen of haalden op het postkantoor hun aangetekend stembiljet op en namen de moeite hun stem uit te brengen en de stembrief terug te sturen (in een al door de werkgever geadresseerde en gefrankeerde omslag).
Dit bevestigt dat de meeste werknemers wel degelijk belang hechten aan het bestaan en de werking van het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad, ook al vangen deze officiële overlegorganen wel eens kritiek.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen