< Terug naar overzicht

Sociale partners blijven vaag over loonnorm

Werkgevers en vakbonden blijven voorlopig op de vlakte over hoe de matiging van de loonkosten precies moet ingevuld worden. In zijn competitiviteitsverklaring maskeert de Groep van 10 zijn onenigheid hierover door het vooral over innovatie en vorming te hebben.

De gemeenschappelijke tekst is naar verluidt bedoeld om “een proces op gang te trekken dat moet leiden tot een meer competitieve economie waarin meer mensen aan de slag zijn”. De verklaring is een vroege opener van de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) voor de jaren 2007-2008, die in het najaar starten. Toch breekt de tekst weinig potten. Hij draait wat om de brij heen en bevat weinig nieuwe elementen.

De sociale partners adviseren de verschillende sectoren om in het kader van het IPA “te onderhandelen over een correctiemechanisme om loonafwijkingen te vermijden”. De betekenis van die woorden is voor interpretatie vatbaar. De werkgevers verstaan eronder dat overschrijdingen van de loonnorm moeten gecorrigeerd worden, terwijl vakbonden benadrukken dat het om een advies gaat en dat de sectoren zelf nog kunnen beslissen of ze het correctiemechanisme toepassen.

“De sectoren hebben het laatste woord”, zegt ABVV-topman Xavier Verboven. “De verklaring betekent niet dat er geen ruimte is voor loonsverhogingen”, vult ACV-voorzitter Luc Cortebeeck aan. In de competitiviteitsverklaring staat wel te lezen dat loonkostenbeheersing en verlaging van werkgeversbijdragen belangrijke aspecten zijn in het volgende IPA. De verlaging van de werkgeversbijdragen mag in geen geval de sociale zekerheid aantasten en mag niet omgezet worden in loonsverhogingen. De lastenverlaging “moet bijdragen tot een toename van de vraag naar arbeid”.

De sociale partners willen van vorming het centraal thema maken tijdens de sectorale onderhandelingen 2007-2008. Ze moedigen de sectorale onderhandelaars aan passende initiatieven te nemen. Een nieuw meetinstrument dat de sociale partners ontwikkelden zou voortaan de vormingsinspanningen van werkgevers en werknemers beter moeten kunnen meten. De opleiding mag volgens werkgevers en vakbonden niet alleen in financiële termen bekeken worden. Belangrijker is nagaan hoeveel werknemers effectief deelnemen aan opleidingen.

Voorts wijzen de sociale partners op de verantwoordelijkheid van de overheid, die alles in het werk moet stellen om jongeren hun studies te doen beëindigen met een adequate kwalificatie op zak. Meertaligheid en promotie van wetenschappelijke en technologische onderwijsrichtingen behoren ook tot de regeringsprioriteiten, aldus de Groep van 10.

Omdat tal van rapporten ook de nood aan innovatie blootleggen, vragen de partners aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) de problemen terzake in kaart te brengen en nuttige indicatoren te ontwikkelen. Vakbonden en werkgevers willen in september van dit jaar een conferentie over innovatie organiseren. Tot slot belooft de competitiviteitsverklaring dat de federale sociale partners hun achterban zullen mobiliseren tot sensibilisatie over diversiteit op de werkvloer.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen