< Terug naar overzicht

Sociale partners bereiken akkoord over ontwerp ‘eenheidsstatuut’

Dit wordt een mijlpaal in de sociale relaties in België: de sociale partners zijn het eens geraakt over een ontwerp dat het statuut van arbeiders en bedienden in enkele stappen gelijkmaakt. Het ontwerp is complex, er moet nog een luik volgen in 2012 en de achterban is nog niet overal overtuigd. Toch lijkt dit stappenplan een kans op slagen te hebben.

Vakbonden en werkgevers hebben dinsdagnacht een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) afgesloten. Het meest opzienbarende luik is de eerste duidelijke stap naar een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden.

Een definitieve regeling is pas voor eind 2012, maar nu al zijn hel wat maatregelen afgesproken (althans, als het ontwerp ook bevestigd wordt, wat pas kan na raadpleging van de achterban van werkgevers en vakbonden).

De opvallendste punten uit het ontwerp:

■ Wie nu in dienst is, behoudt zijn statuut (dat wel kan wijzigen als de werknemer van job verandert).
■ In 2012 begint de integratie van de twee systemen.
■ Er komt een opzegregeling voor iedereen zoals nu voor lagere bedienden geldt: een opzegperiode van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar werken.
■ Dat betekent dat hogere bedienden erop achteruit kunnen gaan (voor hen geldt nu normaal de formule-Claeys, die ruwweg 1 maand per gewerkt jaar toezegt).
■ Arbeiders gaan er fel op vooruit. Zij hebben nu vaak amper enkele dagen of weken opzeg.
■ Die regeling verloopt evenwel stap per stap. De hogere bedienden leveren vanaf 2012 3 procent per jaar ‘ontslagbescherming’ in, de arbeiders winnen vanaf dan 10 procent ‘ontslagbescherming’ per jaar.
■ De tijdelijke werkloosheid voor bedienden (nu een crisismaatregel) krijgt een definitief karakter.
■ De crisispremie voor ontslagen arbeiders blijft.
■ Om het systeem betaalbaar te houden voor de bedrijven, kan een deel van de ontslagvergoeding een (para)fiscaalvriendelijk statuut krijgen.
■ De carensdag voor arbeiders (eerste dag ziekteverlof wordt niet vergoed) wordt begin 2014 afgeschaft. Er wordt nagegaan of er een systeem komt van 4 weken gewaarborgd inkomen bij ziekte voor iedereen (zoals nu voor bedienden). Hiervoor wordt hulp gevraagd aan de overheid om het systeem betaalbaar te houden voor de bedrijven.
■ Het vakantiegeld wordt gelijkgeschakeld. Dat betekent voor bedienden iets meer, omdat ook de ‘dertiende maand’ wordt meegeteld. Voor de arbeiders is het bruto iets minder, maar dat wordt wellicht netto gecompenseerd door lagere sociale bijdragen.

Andere punten in het (ontwerp)akkoord:

■ Loon: in 2011 is er geen ruimte voor een reële loonsverhoging bovenop de index. In 2012 wordt 0,3 procent voorzien. Voor de periode 2011-2012 wordt een verhoging van 3,9 procent aan indexverhogingn verwacht. Met de 0,3 procent erbij wordt dat dus een verhoging van 4,2 procent.

■ Sociale uitkeringen: krijgen een welvaartsaanpassing. De minima stijgen met 2 procent, de andere met 0,7 procent. Voor langdurig zieken komt er 125 euro vakantiegeld. Ook voor werklozen werden aanpassingen voorgesteld.

■ Brugpensioen: blijft mogelijk op 56 jaar voor wie 20 jaar nachtarbeid deed, 40 jaar werkte of in de bouw aan de slag was.

Bron: De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen