< Terug naar overzicht

‘Sociale megaministerraad’: sociale partners zijn een beetje tevreden

De positieve toon domineert in de reacties van de werkgeversverenigingen en de vakbonden op het sociale luik van de ministerraad die vorig weekend plaatsvond in Oostende. De kritiek klinkt gematigd. Een bloemlezing.

“De regering meent het goed, maar heeft uit het oog verloren dat deze (sociale) verbeteringen eerst moeten worden verdiend door meer mensen aan het werk te krijgen”, zo vindt het VBO. “In Oostende heeft de regering beslist een hele reeks verloven uit te breiden met op kop het ouderschapsverlof. Hiervoor heeft zij een budget uitgetrokken dat volgend jaar en de daaropvolgende jaren stelselmatig zal verhogen. De sociale partners zullen het dossier bespreken en zij kunnen tegenvoorstellen doen. Er zal hierbij bijzondere aandacht worden besteed aan het vinden van een evenwicht tussen een soepele toepassing voor de ouders en de organisatorische mogelijkheden voor de bedrijven. De oorspronkelijke plannen werden - gelukkig maar voor de kleine bedrijven - teruggeschroefd en het sociaal overleg krijgt zijn rol. Het mogen echter geen onderhandelingen worden waarbij de werkgevers enkel in het defensief spelen. Thema’s als flexibiliteit, soepeler overuren en vooral de gevolgen voor de eindeloopbaan moeten hierbij aan bod kunnen komen.”


Voorts is het VBO tevreden dat de geplande verhoging van allerlei sociale uitkeringen “niet blindelings” werd aangepakt. “Bijkomende werkloosheidsvallen werden op het eerste gezicht vermeden. Over het afgesproken mechanisme voor de welvaartsaanpassing van sociale uitkeringen vanaf 2007 is duidelijk vermeld dat het rekening zal houden met o.m. de situatie op de arbeidsmarkt en met budgettaire beperkingen. (…) Omdat in België te weinig mensen aan het werk zijn, is de allereerste opdracht werken lonender te maken dan niet-werken. De tweejaarlijkse bespreking over het welvaartsvast maken van de uitkeringen mag daarom geen stokken in de wielen steken van het cruciale streven naar meer werkgelegenheid. Bovendien moet loonmatiging tijdens de komende jaren aan de orde worden gesteld in het belang van de werkgelegenheid.”


De vakbonden ACV en ABVV – die zaterdag nog ruim 15.000 leden mobiliseerden voor een betoging naar aanleiding van de ministerraad – tonen zich in een gezamenlijk communiqué tevreden met het ‘welvaartsvast’ maken en de verhoging van de sociale uitkeringen. Ze zijn het ook eens met de regeringsvoorstellen om de combinatie van werk en gezin te verbeteren. Maar al bij al vinden de bonden dat het glas half leeg blijft en dat er meer inspanningen moeten geleverd worden. Ze laten daarbij niet na te verwijzen naar de fiscale maatregelen en de sociale lastenverlagingen. Ten slotte vinden ze het goed dat de regering de sociale partners wil betrekken bij de concrete uitvoering van de maatregelen, maar: “Wij zijn echter niet bereid om voor deze maatregelen aan de werkgevers enige prijs te betalen in de vorm van meer flexibele werkuren.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen