< Terug naar overzicht

Sociale bemiddelaars voor overheidsdiensten

De regering in lopende zaken besliste vorige week sociale bemiddelaars voor de overheidsdiensten aan te werven: een functie die tot nu uitsluitend voor de privésector bestond.

In tegenstelling tot de andere landen mochten de sociale bemiddelaars in België niet optreden bij sociale conflicten in de overheidssector. Vooral omdat de overheden vonden dan niemand ‘hen de les kon spellen’. Maar ook de ambtenarenvakbonden wilden er lange tijd niet van weten.

De meningen zijn intussen veranderd. In april 2010 werd in het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten een protocol gesloten tussen overheid en vakbonden van de openbare sector om een cel van sociale bemiddelaars met ‘specifieke kennis voor de openbare sector’ op te richten.

Vorige donderdag keurde de ministerraad een besluit goed van de ministers Inge Vervotte (Ambtenarenzaken) en Joëlle Milquet (Werk) dat de ‘uitvoeringsvoorwaarden’ vastlegt en die cel bemiddelaars voor de openbare diensten onderbrengt in het ministerie van Werk, bij de dienst waaronder ook de andere sociale bemiddelaars thuis horen.

Hun opdracht loopt parallel met die van de sociale bemiddelaars van de privésector: bemiddelen bij geschillen; de voorkoming van geschillen, de opvolging van het uitbreken, het verloop en de beëindiging van geschillen, de ondersteuning van de onderhandelingscomités enzovoort.

Bron: De Standaard

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen