< Terug naar overzicht

Social Act: Sociaal betrokken ondernemen loont

Het voorbije jaar vulden 27 Oost-Vlaamse bedrijven het on line zelfevaluatie instrument Sokratest in. Een samenvatting van de resultaten leert dat maatschappelijk verantwoord ondernemen geen onbekende term is. Toch kan het nog beter.

De Sokratest is een on-line instrument voor zelfevaluatie, gratis toegankelijk op de website van www.socialact.be. De test maakt een foto van de mate waarin het personeelsbeleid van een organisatie sociaal betrokken is. Hij peilt naar wat er op strategisch en actieniveau gebeurt. Het instrument is één van de manieren waarop Social Act bedrijven wil stimuleren een meer arbeidsmarktbewust personeelsbeleid te voeren.
De Sokratest is opgebouwd rond zeven thema's: strategie en organisatie, werkgelegenheid, opleiding en vorming, arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, diversiteitbeleid, sociale relaties en extern sociaal beleid. Onmiddellijk na het invullen krijgt de respondent een score op een schaal van nul tot vijf per thema en een totaalscore. Deze scores bieden een eerste beeld van hoe sterk het sociaal beleid in de organisatie is. Social Act verzamelde de scores van de bedrijven die de test het voorbije jaar invulden. "De gemiddelde totaalscore is 2,7 (op 5). Niet slecht, maar zo'n totaalscore verbergt grote verschillen", merkt de (gewezen) projectcoördinator Jozefien Surmont op. "Wanneer we de scores op de zeven thema's bekijken, valt er een duidelijke differentiatie op. Op sociale relaties scoren de invullers allemaal hoog (3,6 op 5). Daarentegen hebben slechts weinig bedrijven aandacht voor een extern sociaal beleid. De gemiddelde score daarvoor bedraagt amper één op vijf. Ook op het vlak van diversiteit ligt de gemiddelde score (2 op 5) aan de lage kant. Dit betekent echter niet dat bedrijven geen interesse tonen om kansengroepen te integreren in hun bedrijf, integendeel. Veel van de initiatieven inzake sociaal betrokken ondernemen ontstaan vanuit een buikgevoel zonder dat dit stoelt op formele acties."
Van de 27 bedrijven die het voorbije jaar de Sokratest invulden telden zes bedrijven minder dan 100 werknemers, veertien bedrijven tussen de 100 en de 500 en zeven bedrijven meer dan 500 werknemers.
> Startpunt
De resultaten van één jaar Sokratest werden medio oktober tijdens een seminarie voorgesteld. Daarnaast getuigden vijf bedrijven over hoe ze sleutelen aan hun sociale betrokkenheid. Centraal in hun verhaal stond dat de Sokratest een startpunt was. De test geeft aan of men op de goede weg is en waar er verbetering mogelijk is. "Bovendien kun je steunen op een uitgebreide databank van expertise", zegt Paul Coopman, HR-manager van het chemiebedrijf EOC uit Oudenaarde. De voorbije vijf jaar stippelde hij een nieuw personeelsbeleid uit. "Een klankbord is dan meer dan welkom. Uit de test bleek dat ons in- en doorstroombeleid voor verbetering vatbaar is. Om de instroom te verbeteren, bijvoorbeeld, richten we volgend jaar een invoegbedrijf op. Om het onthaalbeleid te versterken overwegen we om peter- en meterschap in te voeren. Voorts willen we ook de diversiteitsgedachte nog verder invoeren." Andere praktijkgetuigenissen waren er van Peter Leyman (CEO Volvo Cars Gent), Jozef Tytgat (director manufacturing Samsonite), Wim De Keyser (HR service manager Pioneer Technology Belgium), Yvan De Bie (algemeen directeur Ryhove vzw) en Anne Saveyn (HR business partner AMI semiconductor Belgium).
Social Act biedt niet alleen de mogelijkheid om het sociaal gehalte van hun beleid te meten, het wil ook een extern klankbord zijn en ondersteuning bieden. De helpdesk maakt een sterkte-zwakte-analyse en biedt ondersteuning bij het opstellen van actieplannen. Daarbij concentreert men zich op verbeteringen op het gebied van vier centrale thema's: in- en doorstroom, opleiding en vorming, kwali-tijd en gezondheid en welzijn. De thema's in- en doorstroom en opleiding en vorming weerspiegelen de competenties die aanwezig zijn op de interne en externe arbeidsmarkt. Meer arbeidsmarktbewust ondernemen op deze gebieden kan bijvoorbeeld door de aanwerving, retentie en ontwikkeling van kwetsbare groepen en minderheidsgroepen, zoals mindervaliden, allochtonen, langdurige werklozen en vrouwen. De thema's kwali-tijd en gezondheid en welzijn zijn belangrijk voor de motivatie van de medewerkers. De werkgever kan op dat vlak al veel realiseren door te zorgen voor flexibiliteit en voor aanvullende regelingen inzake gezondheidszorg, zoals een hospitalisatieverzekering en gewaarborgd inkomen bij langdurige ziekte.
> Praktisch
Het project Social Act is een partnerschap van een vijftiental Oost-Vlaamse actoren die meewerken aan 'Gent Stad in Werking'. De partners zijn onder meer VKW, Stad Gent, STC-vzw Stirk, Instant A, Job & Co, De Punt, ABVV, ACV, Chokran en Growth Ethics. Social Act richt zich tot alle Oost-Vlaamse bedrijven met minimum 20 werknemers. De Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen treedt op als coördinator. Het project kon eveneens rekenen op subsidies van Equal, een programma van het Europees Sociaal Fonds dat middelen ter beschikking stelt voor het ontwikkelen van instrumenten en methodieken die gelijke kansen op de arbeidsmarkt bevorderen.
Vanaf 1 januari 2005 kan Social Act niet langer een beroep doen op de financiële steun van het ESF-fonds. Toch wordt het project niet opgedoekt, de coördinatie van het project wordt overgedragen naar de Stad Gent, die hiervoor tot 2007 op de financiële steun van het stedenfonds kan rekenen. In de praktijk verandert er niets. De zelfevaluatietest kan nog steeds on line ingevuld worden. En ook de helpdesk blijft actieplannen ondersteunen (www.socialact.be).
HV

HR Square 19
Paul Coopman
Paul Coopman (EOC): " De voorbije vijf jaar stippelde hij een nieuw personeelsbeleid uit. "Een klankbord is dan meer dan welkom. Uit de test bleek dat ons in- en doorstroombeleid voor verbetering vatbaar is."
Hendrik De Schrijver

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen