< Terug naar overzicht

Sociaal overleg en arbeidsrelaties: de juiste uitgangspunten?

“Sociaal overleg houden met de beperkende visie dat werkgevers slechts met tegengestelde belangen tegenover werknemers staan, doet de werkelijkheid geweld aan en is nefast voor dat overleg”, zo argumenteerde André Bequé in de vorige editie van deze nieuwsbrief, naar aanleiding van de November Conference over arbeidsrelaties van HR Square. Nu presenteert hij een alternatief overlegkader.

Werkgevers en werknemers zijn weliswaar de twee groepen die bij sociaal overleg samen aan tafel zitten, maar de vertegenwoordigers van de overheid en de financiële sector ontbreken. Niet als werkgevers, maar in de rollen die zij te vervullen hebben voor respectievelijk de sociale zekerheid en belastingen, en de kredietverstrekking. Voorts gaat het huidige overlegmodel voorbij aan het feit dat werknemers en werkgevers ook gelijklopende belangen hebben, onder andere via economische activiteit (winststreven) en beleggingen, die op korte of lange termijn mede de onderhandelingen beïnvloeden.

Om het te enge duale maatschappijmodel te doorbreken dat (veelal onbewust) de geesten domineert bij de onderhandelingen in een tewerkstellingscontext, bestaat nu een andere benadering die Economische Realiteit Systeem (ERS) heet. ERS houdt rekening met vijf entiteitengroepen (profit bedrijven, non-profit bedrijven, overheid, financiële sector, gezinnen) en met de drie essentiële economische rollen (consumeren, produceren, beleggen/investeren) die elk van de entiteitengroepen in verschillende mate spelen. Dit gebeurt in een omgeving die drie onverbrekelijk met elkaar verbonden lagen kent:

1. de laag van de ecologie en de natuurlijke omgeving

2. de laag van de ruiltransacties en de intra- en intergezinnentransacties

3. de laag van de louter financiële transacties.

Het ERS-systeem bestaat uit twee naadloos met elkaar verbonden modellen:

1. het Economische Realiteit Model (ERM) dat op macroniveau de stromen tussen en de rollen van de verschillende entiteitengroepen overzichtelijk weergeeft

2. het Universeel Ondernemingsmodel (UOM) dat op microniveau de karakteristiek te onderscheiden stromen weergeeft die binnen elke individuele entiteit kunnen worden onderscheiden.

Voor een goed functionerende economie is het uitermate belangrijk dat de stromen tussen en doorheen de entiteiten op gang gebracht, bestendigd en gestuurd worden. Elk overleg dat dit niet voor ogen houdt schaadt op de duur de welvaart.

Binnen het ERS komt de complexe realiteit van de economische samenleving tegelijk veel vollediger, herkenbaarder en bruikbaarder in beeld dan in het vereenvoudigde duale model van de werkgever/producent - werknemer/consument tegenstelling. Het ERS laat een nieuwe en duidelijker kijk toe op de rollen van en de belangengroeperingen binnen de verschillende sociale geledingen en biedt dus het noodzakelijke ruimere en realistischere kader voor het vernieuwen van het overleg en het heruittekenen van de rollen die de verschillende sociale geledingen kunnen en moeten opnemen.

Elke discussie die vanuit beperkte of scheefgetrokken inzichten vertrekt, verzandt in een impasse of in het meestal steriele tijdverlies om de noodzakelijke begripsafbakeningen eerst veel scherper en duidelijker te stellen. Elke discussie daarentegen die vanuit een volledig en herkenbaar overzicht vertrekt, kan rechtstreeks naar de kern van de zaak doorstoten en vruchtbare gedachtewisselingen opleveren waarbij de resultaten het gevoel van vooruitgang bevestigen. De thema's van de November Conference veronderstellen in elk geval dat de deelnemers met vernieuwende inzichten aan de discussies beginnen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen