< Terug naar overzicht

Slechts 40 procent van de niet-Europese buitenlanders aan het werk

Van de niet-Europese buitenlanders in België is minder dan de helft aan het werk. Van de vrouwen werkt driekwart niet.

Vorig jaar was slechts 39,9 procent van de inwoners met de nationaliteit van een land buiten de EU aan het werk. Het cijfer, dat in 2008 nog 42,1 procent bedroeg, is de afgelopen jaren systematisch verslechterd. Dit berekenden de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad op basis van het loonkloofrapport 2012.

Opgeplitst naar geslacht, is de toestand nog verontrustender: volgens de meest recente cijfers was van de mannelijke niet-Europese buitenlanders 51 procent aan het werk en van de vrouwen amper 26 procent. "Dit betekent dat maar goed de helft van de mannen en een vierde van de vrouwen van buiten de Europese Unie een baan heeft", stelt het Loonkloofrapport 2012 bezorgd vast.

Ook in het jaarverslag van de Nationale Bank van België wordt melding gemaakt van de rampzalige situatie. Wat de werkzaamheidsgraad van niet-EU-staatsburgers betreft, bevindt België zich onderaan in het klassement. Het probleem geldt vooral voor de grote steden, waar deze buitenlandse nationaliteiten het sterkst vertegenwoordigd zijn. De Europese doelstelling is om het verschil tussen Europeanen en niet-Europeanen terug te brengen tot minder dan 16,5 procentpunt. In België is het in vier jaar gegroeid van 27,0 naar 28,6 procent.

Federaal minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) is vastbesloten het probleem aan te pakken. “Het probleem is dat in deze groep van migranten de klassieke gezinsstructuren nog de boventoon voeren. De man werkt en de vrouw niet. Maar als voorzitter van het OCMW in Antwerpen heb ik ervaren dat een activeringsbeleid bij deze groep vrouwen succes kan hebben. In de zorg-, diensten- en schoonmaaksector is relatief veel werk. Voor de mannen is het vaak lastiger, omdat de klassieke laaggeschoolde industriële banen voor een deel verdwenen zijn.”

Loonachterstand


Het Minderhedenforum wil dat het beleid focust op het wegwerken van de structurele drempels die werkzoekende vrouwen dagelijks ondervinden. Het forum gaat niet akkoord met de bewering van minister De Coninck dat klassieke gezinsstructuren allochtone vrouwen verhinderen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

“Dat is kort door de bocht, want uit het prestigieuze TIES-onderzoek uit 2009 blijkt dat Antwerpse vrouwen van Turkse en Marokkaanse origine met jonge kinderen evengoed buitenhuis willen werken als de 'autochtone' Belgen”, aldus het Minderhedenforum.

“Wel hebben vrouwen en mannen uit de Maghreb, de andere Afrikanen en de niet-EU-Europeanen een grote loonachterstand tegenover de Belgen. De situatie wordt dramatisch bij de vrouwen: degenen uit Maghreblanden verdienen slechts 11,37 euro bruto per uur”, aldus Naima Charkaoui, de directeur van het Minderhedenforum.

Bron: De Standaard/De Morgen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen