< Terug naar overzicht

Selor wil vrouwen motiveren mee te dingen naar managementfuncties

Selor, het selectiebureau van de overheid, wil vrouwen met ambitie bewust maken van hun competenties en hen motiveren mee te doen aan managementselecties. Daarom wordt het project ‘Top Skills’ opnieuw gelanceerd.

Ongeacht het activiteitendomein, de sector en zelfs het land tonen de cijfers aan dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn op het vlak van managementfuncties. Bij de federale overheid is slechts 15 procent van de managers vrouwelijk.
Om deze ondervertegenwoordiging van vrouwen in het management op federaal niveau weg te werken, lanceerde het proces Diversiteit van Selor ‘Top Skills’. Dit project wil vrouwen met ambitie bewust maken van hun competenties en hen motiveren mee te doen aan managementselecties door hen de kans te geven deel te nemen aan een assessmentinterviewsimulatie waarbij vijf managementcompetenties gemeten worden.

In 2008 lanceerde Selor al succesvol een eerste sessie van het project. Meer dan 25 procent van de deelneemsters solliciteerde al voor een managementbetrekking. Het lijkt erop dat de ondervertegenwoordiging van vrouwen vaak te wijten is aan een lage zelfachting en een foutieve voorstelling van de functie van manager. Soms zijn het de vrouwen zelf die de vooroordelen in de hand werken: omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze geen kans maken tegen mannelijke kandidaten, nemen ze niet deel aan de selecties.

Toestroom verhogen


‘Top Skills’ wil de toestroom van kandidates naar managementfuncties verhogen. De voornaamste doelstelling is het onderscheiden van de verschillende belemmeringen voor kandidaturen van vrouwen voor deze functies en hen helpen deze te overstijgen. Immers, ondanks het feit dat vrouwen de voorbije jaren steeds meer interesse betonen in een functie als manager bij de overheid, is slechts één op de vier kandidaten een vrouw.

En op dit moment is in de federale overheid slechts één manager op de zes een vrouw, ondanks het feit dat de vrouwen een hoger slaagpercentage hebben dan de mannen (vooral voor de hoogste managementfuncties: in 2006, bijvoorbeeld, lag het slaagpercentage voor functies als voorzitter van het directiecomité op 40 procent bij vrouwen, tegenover 29 procent bij mannen).

Vijf onmisbare competenties


Het gaat dus om een assessmentinterviewsimulatie waarbij vijf onmisbare competenties voor de functie van manager geëvalueerd worden. De kandidates stellen een casestudy voor aan een jury en krijgen vervolgens feedback over hun sterke en te verbeteren punten. Selor evalueert aan de hand van de simulatie van het managementinterview vijf van de twaalf specifieke en vereiste competenties voor een functie als manager, zoals:

1. flexibel en vernieuwend denken
2. de visie- en integratiecapaciteiten
3. verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen
4. kunnen overtuigen en onderhandelen
5. samenwerken en netwerken uitbouwen.

Betere toekomstperspectieven


De feedback van de kandidates tijdens de eerste sessie in oktober 2008 was erg positief. De meerderheid van de deelneemsters zei dat ze er voordelen voor hun ontwikkeling uit hadden gehaald. Het project zorgde namelijk bij elk van de deelneemsters voor een betere kennis van zichzelf, de eigen competenties en mogelijkheden. De deelneemsters zien deze test ook als een kans om zich beter in hun vel te voelen, meer zekerheid te krijgen en het opent meer perspectieven (in termen van loopbaan, opleiding en oriëntatie).

Wat de werking van de managementselecties en de assessmentcenterprocedures betreft, zeggen de kandidates eveneens dat ze ze beter kennen. Het is tevens interessant op te merken dat 25 procent van de ondervraagden van de steekproef, gesolliciteerd heeft binnen de drie maanden volgend op het project.

31 procent van de vrouwen zette actief stappen om te solliciteren, terwijl een meerderheid van de vrouwen die niet gesolliciteerd hebben, zegt dat ze gewoon nog niet het ideale jobaanbod gevonden heeft of dat ze hun ontwikkelingsprogramma uitwerken op basis van het ontvangen competentierapport alvorens te solliciteren.

Waaraan is ondervertegenwoordiging te wijten?


Selor heeft gepeild naar de redenen waarom er weinig vrouwelijke managers zijn. Ook al is deze steekproef beperkt, toch kunnen de volgende redenen geciteerd worden als waarschijnlijke factoren om niet te solliciteren:

1. De schrik niet genoeg ervaring te hebben of niet over de vereiste competenties te beschikken. Dit is dus een probleem van zelfachting, maar ook van zelfkennis en zelfanalyse in termen van sterke en zwakke punten. Vrouwen geven er doorgaans de voorkeur aan om zich eerst meer te ontwikkelen en perfecte kandidates te worden die aan alle vereisten van de selecties voldoen.

2. De vele vooroordelen en stereotypes over gender en geslacht en het verkeerde beeld dat vrouwen hebben van de functie van manager. Vrouwen zijn er vaak van overtuigd dat ze absoluut geen kans maken tegen mannelijke kandidaten. Nochtans ligt hun slaagpercentage voor de tests van Selor doorgaans hoger dan dat van mannen.

3. De dynamiek van sommige vrouwen zou nog meer ontwikkeld kunnen worden. Wat sommigen echter kunnen zien als een gebrek aan dynamiek zou vooral verbonden zijn met het feit dat vrouwen, zoals hiervoor vermeld, zichzelf steeds beter willen kennen en hun competenties willen verbeteren. Ook speelt de motivatie om manager te worden uiteraard een grote rol. Als die niet duidelijk is, zet ze hen er niet toe aan actief stappen te zetten om te solliciteren.

Praktische informatie


Inschrijven kan tot 18 januari 2009 via www.selor.be/topskills.aspx.

Inschrijvingsvoorwaarden:
- vrouw zijn
- ouder dan 30 jaar zijn
- in het bezit zijn van een universitair diploma of een functie van niveau A uitoefenen binnen de overheid
- minstens 6 jaar ervaring hebben op het vlak van management en/of 10 jaar ervaring binnen eenzelfde activiteitendomein.

Meer info: diversity@selor.be

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen