< Terug naar overzicht

Self-service helpt werknemer bij toekomstplanning

“Employee self-service maakt het mogelijk de werknemers te ontwikkelen, kosten te reduceren en tegelijk de juistheid van data te verzekeren”, zo lezen we in de brochure over de mogelijkheden van zelfbedieningssystemen voor werknemers, ‘Taking information into your own hands’. De publicatie van IBM legt uit wat de meerwaarde is van self-service, onder welke omstandigheden u het kunt invoeren en welke gevaren eraan verbonden zijn.

Een werknemer die langs het intranet in een gemeenschappelijke agenda een verlofdag invult of zijn adres wijzigt: het zijn voorbeelden van employee self-service, een systeem dat toelaat om personeelsgebonden materies automatisch af te handelen. Bedoeling is de personeelsdienst te ontlasten van administratief werk. De toepassingen en voordelen zijn evenwel ruimer dan algemeen gekend.


Met geavanceerde self-servicetechnieken is meer mogelijk dan formulieren opvragen en invullen. Een medewerker kan bijvoorbeeld via een voice response unit of via het intranet persoonlijke informatie opvragen over het resterend aantal vakantiedagen of over de stand van zijn pensioenplan. Hij kan advies verkrijgen bij belangrijke beslissingen. Hij kan onderzoeken welke de financiële voor- en nadelen zijn van een eventuele nieuwe functie binnen het bedrijf. Heeft hij extra opleiding nodig, dan gaat hij na welke cursussen voorhanden zijn. Of hij neemt op de site deel aan een survey over gezondheid op het werk.


Kostenbesparing door tijdwinst is het evidente voordeel van self-service. IBM berekende de kostenreductie van enkele processen en kwam tot grote verschillen tussen manuele methodes en self-service. Voor de verandering van persoonsgegevens kwam dit bijvoorbeeld neer op een besparing van 74%. Het tijdsgewin maakt het voor HR mogelijk om zich op strategische taken te richten, terwijl de data zelfs accurater zijn dan voordien – niemand is beter op de hoogte van persoonsgegevens dan het personeelslid zelf. Het personeelslid zelf vergroot met self-service zijn vrijheid en mobiliteit. Hij kan op elk moment informatie opzoeken die hij niet meteen durft of wil vragen aan de personeelschef. De informatie is objectief en snel beschikbaar. Hij kan ze overal raadplegen. De mogelijkheid tot thuiswerk wordt groter.


IBM waarschuwt echter ook voor een blind geloof in employee self-service. Er zijn gevaren aan verbonden. Niet alle werknemers beschikken op het werk over een computer en niet iedereen kan er goed mee overweg. Zijn er te grote verschillen in computertoegankelijkheid, dan is een doorgedreven self-service niet aangewezen. Ook voor werknemers die vaak buitenshuis zijn duikt er een probleem op. Men kan van hen niet verwachten dat ze zich in de geringe tijd op kantoor bezighouden met self-service informatie. In sommige gevallen laat de fysieke omgeving van het werk self-service niet toe. In een erg lawaaierige omgeving is het niet ideaal om informatie op te zoeken en zaken te bestuderen die voor de directe uitoefening van het werk niet strikt nodig zijn.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen