< Terug naar overzicht

Sectoren moeten investeren in talentontwikkeling

Ongeveer een kwart van de Vlaamse werknemers is 50 jaar of ouder. Die mensen zullen de komende vijf à tien jaar de arbeidsmarkt verlaten. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) vraagt het bedrijfsleven werk te maken van een toekomstvisie voor de ontwikkeling van talent.

Uit sectorfoto’s blijkt duidelijk een beweging van desindustrialisering waarvan vooral de textiel- en metaalsector de grootste slachtoffers zijn. In de voorbije zes jaren zijn in Vlaanderen 13.700 banen geschrapt in de kleding- en textielindustrie, meer dan één vierde van het totale personeelsbestand (-28,4 procent).

In de metaalsector waren er anno 2011 zelfs 16.800 werknemers minder werkzaam dan in 2005 (-7,7 procent). Het tewerkstellingsverlies in de industriële sectoren werd echter niet uitsluitend op gang gebracht door de economische crisis, ook in tijden van hoogconjunctuur werden tal van banen geschrapt.

Het spiegelbeeld van het netto banenverlies in de industrie is de spectaculaire groei de afgelopen zes jaren in de social profit (+63.000 werknemers of een toename met bijna één vierde) en in de diensten aan ondernemingen en personen (+73.144 werknemers). Deze toename in de dienstensector met 60 procent is vrijwel geheel voor rekening van de dienstencheque-ondernemingen.

Vergrijzing


Het netto resultaat van al die bewegingen is dat Vlaanderen vandaag 2,11 miljoen werknemers telt, opnieuw meer dus dan in 2008, het startpunt van de economische crisis en het tewerkstellingsverlies dat ermee gepaard ging. Het tewerkstellingsverlies werd dan wel gecompenseerd, toch heeft de crisis de tertiarisering van de Vlaamse economie opnieuw wat versneld. Meer dan drie vierde van de Vlaamse werknemers werkt vandaag in de tertiaire of quartaire sector. De werkgelegenheidsgroei in die sectoren wordt vooral gestuurd door vrouwen en is vaker dan gemiddeld toe te schrijven aan deeltijdarbeid.

Voor vrijwel alle sectoren geldt dat het aantal loontrekkenden in de jongere leeftijdsklassen sterk afneemt, terwijl een zeer omvangrijke groep de komende jaren de arbeidsmarkt zal verlaten. Waar in 2005 ongeveer 377.000 werknemers 50 jaar of ouder waren, is hun aantal in 2011 opgelopen tot 510.400 werknemers, meer dan een half miljoen.

Gemiddeld is in Vlaanderen dus bijna één vierde van de loontrekkende bevolking 50 jaar of ouder. Potentieel verlaten deze mensen de arbeidsmarkt de komende 5 à 10 jaar.

Voor Vlaams minister van Werk Philippe Muyters bewijzen deze cijfers andermaal dat sectoren vandaag reeds moeten nadenken hoe ze morgen talent aan boord houden, aantrekken, (h)erkennen en ontwikkelen: “Het aanwezige talent is de locomotief van de verdere economische ontwikkeling in de sectoren, en van de concurrentiekracht en de productiviteitswinst van de Vlaamse economie. Alle sectoren zullen zorgvuldig moeten omspringen met talent en de Vlaamse regering wil hen daarbij ondersteunen.”

Om de sectoren hierbij op weg te helpen, liet minister Muyters het Departement Werk en Sociale Economie een 30-tal sectorfoto’s ontwikkelen die een gedetailleerd beeld van de arbeids- en opleidingsmarkt bieden, vandaag en in de toekomst.

De sectorfoto’s zijn beschikbaar op: http://www.werk.be/cijfers/sectoren

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen