< Terug naar overzicht

Sectoraal akkoord voor lokale besturen

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft namens de Vlaamse Regering een sectoraal akkoord afgesloten voor de circa 150.000 personeelsleden van steden, gemeenten, OCMW’s en provincies. Opvallend: vanaf 2010 wordt een tweede pensioenpijler voor contractuelen opgebouwd.

Het akkoord kwam tot stand na maandenlange onderhandelingen met de organisaties van werkgevers (VVSG en VVP) en de representatieve vakbonden (ACV-OD, VSOA en ACOD). Uiteindelijk werd een akkoord bereikt met de werkgevers en het ACV-OD.

Zes in plaats van twee jaar


Het sectoraal akkoord bestrijkt een periode van zes jaar in plaats van de gebruikelijke tweejaarlijkse akkoorden. Minister Keulen: “Dit geeft de lokale besturen meer zekerheid over de uitgaven die zij zullen moeten doen de komende jaren. Zeker in het licht van de moeilijke financiële situatie van vele gemeenten. Verder is het interessant dat dit akkoord loopt tot het begin van de volgende gemeentelijke legislatuur. Zo weten gemeenten exact tot de volgende legislatuur welke bijkomende uitgaven zij moeten doen voor het personeel.”

Blikvangers


De belangrijkste blikvangers van het akkoord:

 • Voor 2008:

 • 1. eindejaarstoelage met 250 euro voor niveau C, D en E

 • Voor 2009:

 • 1. eindejaarstoelage met 250 euro voor niveau B en A
  2. verhoging salaris OCMW-secretaris en gemeentesecretaris met 3,5 procent
  3. invoering bijkomende salarisschaal voor ploegbazen
  4. mobiliteit inzake personeel tussen gemeenten en OCMW structureel mogelijk maken

 • Voor 2010 tot en met 2013:

 • 1. tweede pensioenpijler voor contractuelen
  2. elk jaar verhoging eindejaarstoelage met 100 euro voor alle niveaus

  Belangrijk engagement


  Minister Keulen: “Ik ben van mening dat het een zeer uitgebalanceerd akkoord is. Er zitten maatregelen in voor het ganse personeel, naast specifieke maatregelen voor de topambtenaren en de ploegbazen. Eén van de belangrijkste engagementen betreft de opstart van de tweede pensioenpijler voor contractuelen. Zestig procent van het personeel van de lokale besturen zijn immers contractuelen. Ongeacht het feit dat zij hetzelfde werk leveren als hun statutaire collega’s, is hun pensioen gemiddeld de helft lager dan dat van de statutairen. We willen dan ook in samenwerking met de sociale partners, een stelsel opzetten dat komaf maakt met deze onrechtvaardigheid, die meer dan de helft van de personeelsleden van de lokale besturen treft. Hierbij staat de doelstelling voorop om op termijn de kloof tussen het pensioen voor contractuele personeelsleden en het ambtenarenpensioen te dichten.”

  Geïnteresseerd in de reactie op dit akkoord van Jos Geuens, Antwerps gedeputeerde bevoegd voor de begroting en financiën en voorzitter van de Vereniging van de Vlaamse provincies? Hier leest u meer.

  HR Square besteedt ruim aandacht aan de problematiek van de pensioenen voor contractueel lokaal overheidspersoneel in HR Square nr. 60 van november 2008. Toen dit artikel werd opgesteld, was er nog geen sprake van een sectoraal akkoord en stond het voorbeeld van Antwerpen - dat op eigen houtje een tweede pensioenpijler opstartte - in de aandacht.

  Op zoek naar dit artikel waarin Jos Geuens toelicht hoe en waarom Antwerpen de pensioenkloof dicht? U vindt het in HR Square nr. 60 van november.

 • U bent abonnee? Dan leest u dit artikel ook online. Ga naar Archief.


 • Nog geen abonnement? Uw contactpersoon Bert Gavel helpt u graag verder. Contacteer hem via e-mail bert@hrsquare.be, of per telefoon 053/60.56.75.

 • Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen