< Terug naar overzicht

Schoolverlaters uit BSO en TSO willen verder studeren

Duizenden jongeren hebben net een punt gezet achter hun opleiding secundair onderwijs. Dat was de aanleiding om bij TSO en BSO-schoolverlaters te peilen naar hun verwachtingen.

Studenten in het technisch en beroepsonderwijs vertegenwoordigen met 60,91% een belangrijke groep van de schoolverlaters. Start People en De Vlerick Leuven Gent Management School vroegen 792 van deze jongeren naar hun toekomstplannen en hun attitude tegenover werk. De helft van deze – grotendeels mannelijke – groep is afkomstig uit het TSO. De grote meerderheid (91,9%) van de deelnemers heeft al gewerkt als jobstudent of als uitzendmedewerker.

Opvallend is dat 64% van jongeren van plan zijn verder te studeren na dit schooljaar. Meer dan een derde (35%) wil verder studeren in het hoger onderwijs. Zesdejaarstudenten TSO maken hoofdzakelijk deze keuze (62,2%), zesdejaarstudenten BSO kiezen eerder voor een zevende specialisatiejaar. Minder dan één op vier deelnemers aan de studie (23%) wil gaan werken. Studenten uit het BSO zijn meer geneigd dit te doen dan studenten uit het TSO (28,4% tegenover 18,7%). Studenten die een bediendestatuut ambiëren, kiezen voor hoger onderwijs (52,8%), terwijl studenten die een arbeiderscontract oké vinden kiezen voor een specialisatiejaar (35,4%) of gaan werken (36,2%). De meerderheid van de respondenten uit het BSO (63,3%) verwacht of wenst onder een arbeiderstatuut te werken.

Twee derden van de ondervraagde studenten (67%) hebben nog geen arbeidscontract op zak. Toch zal minder dan de helft van de jongeren (44%) in hun zoektocht een beroep doen op een uitzendbureau. De interesse om vast werk te vinden (en de vrees dat dit via een uitzendcontract niet zal lukken), de afkeer van geregelde werkveranderingen en de hoop meer te verdienen buiten het uitzendcircuit, zijn hun voornaamste redenen om niet via een uitzendbureau te passeren.

Een nipte meerderheid van de respondenten (51%) weet nog niet hoe lang ze voor hun eerste werkgever zullen blijven werken, maar ze hebben wel een verwachtingspatroon. Over het algemeen hechten de studenten het meeste belang aan werkzekerheid, financiële beloning en opleiding. Jobinhoud en sociale sfeer zijn minder belangrijk, loopbaanontwikkeling en het evenwicht tussen werk en privé-leven scoren het laagst (ondanks het feit dat de jongeren aangeven dat ze gaan werken om hun hobby’s en dergelijke te kunnen betalen). In ruil zijn de studenten bereid tot beloftes inzake prestaties, ethisch gedrag en collegialiteit. Een werkgever kan ook nog een hoge inzetbaarheid verwachten, maar op het vlak van flexibiliteit en loyaliteit zijn de jongeren enthousiast. Voorts hechten BSO-studenten meer belang aan verloning dan TSO-studenten, die een groter belang toekennen aan de intrinsieke jobkenmerken. Maar de loonverwachtingen van TSO-studenten liggen hoger dan de verwachtingen van BSO-studenten, zowel voor het startloon als het verwachte loon na vijf jaar. De verwachtingen over het startersloon liggen hoger bij respondenten die kiezen om niet via de uitzendsector aan het werk te gaan.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen