< Terug naar overzicht

Salaris, werksfeer en werkinhoud winnen aan belang

Salaris is verreweg de belangrijkste reden om een nieuwe job te kiezen. Andere beweegredenen zijn de werksfeer en de werkinhoud. De doorgroeimogelijkheden zijn van minder belang.

De belangrijkste randvoorwaarden waaraan een werkgever moet voldoen om nieuwe werknemers aan te trekken, zijn in 2009 nog veel belangrijker geworden voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking. Zowel het belang van salaris, als van werksfeer en inhoud van het werk laat een sterke stijging zien als beweegreden bij de keuze voor een nieuwe baan. Pullfactoren als uitdaging van het werk, doorgroeimogelijkheden en aansluiting bij persoonlijke idealen verliezen aan belang.
Dit komt naar voren uit het Nederlandse Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek van studiebureau Intelligence Group, waarbij per kwartaal 4000 nieuwe personen worden ondervraagd.

Randvoorwaarden


De belangrijkste pullfactoren zijn de randvoorwaarden die werkgevers op orde moeten hebben als ze nieuw personeel willen aantrekken. De belangrijkste drie pullfactoren hebben in de eerste helft van 2009 sterk aan belang gewonnen, namelijk salaris, werksfeer en inhoud van het werk.
Salaris steekt er met kop en schouders bovenuit. Voor 71 procent van de ondervraagden behoort salaris tot de belangrijkste vijf redenen om voor een werkgever te kiezen.
Het toenemend belang van de randvoorwaarden is ten koste gegaan van de minder belangrijke pullfactoren, zoals doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, uitdaging van het werk en aansluiting vinden bij persoonlijke idealen.

Zekerheid niet belangrijker


Opvallend is dat pullfactoren die gerelateerd zijn aan zekerheid, zoals een vast contract en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, niet belangrijker zijn geworden.
De belangrijkste verklaring voor deze ontwikkelingen is dat redenen om voor een werkgever te kiezen hand in hand gaan met de redenen om een werkgever te verlaten.
De crisis heeft duidelijk haar effect op werksfeer en inhoud van het werk, waardoor deze aan belang winnen. Daarentegen is in de eerste helft van 2009 de werkloosheid nog niet sterk genoeg gestegen om het belang van zekerheid te laten stijgen.

Verruiming arbeidsmarkt


Wanneer de arbeidsmarkt verruimt, winnen de belangrijkste pullfactoren aan belang ten opzichte van de minder belangrijke pullfactoren. De randvoorwaarden moeten op orde zijn. Op de momenten dat de arbeidsmarkt krap is, wordt vaak al voldaan aan deze randvoorwaarden, waardoor andere pullfactoren aan belang winnen.
Een vergelijkbare ontwikkeling was er eerder tussen 2003 en 2005. Belangrijk verschil met die periode is dat toen ook het belang van het vaste contract sterk toenam, terwijl dat nu (nog) niet het geval is. Een ontwikkeling die wellicht zal terugkomen in de tweede helft van dit jaar, al naargelang van de stijging van de werkloosheid.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen