< Terug naar overzicht

Rondetafel bij Vlerick: de manager is uit, de leider is in

Ken DiPietro, de nieuwe Vice President Human Resources van Microsoft, was onlangs te gast bij De Vlerick Leuven Gent Management School. Hij lichtte toe hoe en waarom Microsoft niet alleen een (markt)leider is, maar ook leiders probeert te kweken.


Ken DiPietro (Microsoft): “Het ontwikkelen van leiderschap en talent is de hoeksteen van de HR-strategie, zonder dat is niets bereikbaar.”
GF


Organisaties veranderen, dus wijzigt ook de manier waarop ze worden geleid. Organisatiestructuren worden vlakker, waardoor we minder behoefte hebben aan managers, maar des te meer aan personen met leidinggevende capaciteiten. Dirk Buyens, hoofd van het HRM Centre van Vlerick, stelt vast dat executive leadership alsmaar belangrijker wordt. Hij knoopt er meteen een reeks andere uitdagingen aan vast die het verzekeren van een goed leiderschap in ondernemingen wel eens sterk zouden kunnen bemoeilijken. Kort samengevat: goede medewerkers worden steeds veeleisender en schaarser en niet iedere goede medewerker is een goed leider.
De ‘nieuwe medewerker’ is zeer loyaal tegenover zijn carrière, waar de ‘oude medewerker’ dat was ten aanzien van zijn bedrijf. Hij hecht ook veel meer belang aan vrije tijd. Het psychologisch contract wijzigt dus sterk.

Hoe lang is lang?

Bij een bevraging door De Vlerick School stelde men vast dat 20% van de medewerkers beweert niet te weten hoelang ze in de organisatie willen blijven. “De meeste zeggen dat ze lang willen blijven, maar ze definiëren ‘lang’ als drie tot vijf jaar”, commentarieert Dirk Buyens. Hij gaf meteen aan in welke richting u een oplossing dient te zoeken: u moet de medewerkers laten geloven dat het goed is voor hun carrière om in uw organisatie te blijven.
Vraagt meer mobiliteit op de arbeidsmarkt om meer retentiemanagement? Dirk Buyens staat sceptisch: niet mensen tout court zijn de belangrijkste asset van de onderneming, maar wel de juiste mensen. “Het zijn enkel de 20% beste medewerkers die u moet trachten te houden. Als u te veel aan retentiemanagement doet, geraakt u wellicht nooit van de andere 80% af.”
Bovendien vindt Buyens dat professioneel groeien nog te vaak synoniem is van managementverantwoordelijkheid krijgen. Nochtans beschikt niet iedereen over de voldoende dosis emotionele intelligentie die nodig is om een goed coach of leider te zijn. Het bedrijf heeft evenveel professionals nodig met een sterke technische kennis. Dirk Buyens pleit er dan ook voor om de individuele medewerker alternatieve groeimogelijkheden te bieden. Veel organisaties maken daarvoor gebruik van een dubbele carrièreladder (met een professionele ladder en een managementladder).

Succes zit in harten en geesten van medewerkers

Microsoft heeft een beurswaarde van bijna 300 miljard euro, waarvan 84 miljard euro materieel vast actief is (gebouwen, meubelen…). Blijft dus bijna 200 miljard euro aan immaterieel actief. “Dat is onze reputatie, onze klanten en vooral onze medewerkers”, poneert Ken DiPietro.
DiPietro is sinds januari 2003 Corporate Vice President of Human Resources. Hij vervulde voorheen dezelfde functie bij Dell en bij PepsiCo. Hij kreeg de job onder meer omdat hij sterk is in het afstellen van de HR-strategie op de bedrijfsstrategie. Microsoft wil in de toekomst winst blijven genereren, een nieuwe generatie besturingssystemen ontwikkelen, de concurrentie een stap voor blijven, de klant en de medewerkers blijven tevreden houden. Het HR-management draagt daar via zijn beleidsdomeinen organisatie, beloning, diversiteit, systemen en talentontwikkeling toe bij.
“Mensen willen zich kunnen uitdrukken, mensen willen hogerop geraken, mensen willen slim worden en mensen willen een (privé-)leven, maar de ambitie kan veranderen”, zo zet DiPietro de mensvisie bij Microsoft uiteen. Het Microsoft werkgeversmerk wordt opgebouwd door vier vooropgestelde componenten: groots leiderschap, aantrekkelijke jobs, een fantastisch bedrijf zijn en een gedifferentieerde beloning. Ken DiPietro benadrukt dat het ontwikkelen van leiderschap en talent de hoeksteen is van de HR-strategie, zonder dat is niets bereikbaar. Zowat 80% van de inspanningen die de HR-functie bij Microsoft levert, gaat naar leiderschapsontwikkeling.
Microsoft hanteert in zijn aanpak van executive leadership drie principes. Ten eerste moet er in de organisatie een gedeelde visie te bestaan over wie of wat een groot Microsoft-leider is. DiPietro heeft zo’n succesprofiel laten opstellen op basis van interviews met de werknemers. De ideale leider blijkt iemand te zijn die de agenda bepaalt, keuzes maakt, anderen kan inspireren en coachen en dat alles doet op basis van de waarden waaraan Microsoft belang hecht. Volgens het tweede principe is het ontwikkelen van talent en leiderschap een expliciete opdracht van het lijnmanagement. HR ondersteunt het proces en stelt de instrumenten ter beschikking. Ten derde, en dat is het belangrijkste, ontwikkelen leiders zich best door ervaringen.
Goede leiders komen voor 10% voort uit formele opleiding, voor 20% uit netwerking en coaching en voor 70% uit het uitstippelen van de juiste carrièrepaden. Wat dat laatste betreft, worden jobrotatie en projectmanagement als bewuste instrumenten ingeschakeld. Men beschikt immers over een typisch traject om bij Microsoft topmanager – pardon, leider – te worden.


Stappenplan
Het plan dat DiPietro gebruikt om het leiderschap bij Microsoft in de toekomst veilig te stellen, is ook bruikbaar voor andere organisaties. Dit is hoe men tewerk kan gaan.

1. Start met een cultuuraudit. Hoe doet het bedrijf de dingen die het doet en hoe ziet de gewenste cultuur eruit?
2. Definieer de waardepropositie. Waaraan hecht het bedrijf belang, en hoe vertaalt zich dat in wat het aan de medewerkers kan bieden in hun professionele ontwikkeling?
3. Leg een succesprofiel voor leiding in de eigen organisatie vast. Wat maakt iemand tot een goed leider?
4. Stel carrièrepaden samen. Wat is de typische weg die iemand volgt om (top)manager te worden in o.a. marketing, productie of algemeen management, en hoe kan men dat stimuleren?

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen