< Terug naar overzicht

Roken werkt niet (meer)

Op 2 maart 2005 verscheen het KB van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook in het Belgisch Staatsblad. In het kader van het federaal plan ter bestrijding van tabaksgebruik is het een eerste aanzet in de strijd tegen rook op de werkplaats. Vanaf 1 januari 2006 moeten immers alle werkplaatsen rookvrij zijn. En de werkgever moet voor die datum een algemeen beleid uitgestippeld hebben.

Verboden te roken

Het KB stelt dat elke werknemer het recht heeft te beschikken over een rookvrije werkruimte en sociale voorzieningen (art. 4). De werkgever moet het roken verbieden in elke ruimte in zijn onderneming (werkplaats, inkomhal, gang, trap, lift, verbindingsruimte, parkeergarage, werfketen, cabine van vrachtwagens, bestelwagens, dienstwagens, ...). Ook in de sociale voorzieningen (sanitaire voorzieningen, refter, lokalen bestemd voor rust of eerste hulp) mag niet meer gerookt worden. Roken is ten slotte ook verboden in elk door de werkgever ter beschikking gesteld vervoermiddel.


Uitzonderingen

Een werkruimte in open lucht valt niet onder het rookverbod. De enige mogelijkheid om binnen een onderneming te roken is een rookkamer (art.5). Die kamer moet dan wel afdoende verlucht zijn. Maar de mogelijkheid van een rookkamer is geen recht voor de werknemers. Ze is overigens ook alleen toegestaan in bedrijven waar sociale overlegstructuren bestaan. Verder worden uitgesloten van het verbod (zie art. 2):
(1) de horeca;
(2) private vertrekken in instellingen (rusthuizen, verzorgingstehuizen, serviceflats, psychiatrische instellingen, instellingen voor personen met een handicap en voor bijzondere jeugdzorg) en gevangenissen;
(3) privé-woningen (behalve de ruimten van deze woningen die exclusief bestemd zijn voor professioneel gebruik en waar een werkgever werknemers tewerkstelt, bv. een naaiatelier of een timmermanswerkplaats in een privé-woning).


Verplichtingen werkgever

De werkgever moet vóór 1 januari 2006 een algemeen beleid voeren om tabaksgebruik te beperken in het kader van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Vanaf 1 januari 2006 is hij verplicht een rookverbod en de mogelijkheid van een rookkamer in zijn bedrijf in te voeren. Hij moet dan ook de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat derden (bezoekers, klanten, ...) die het bedrijf betreden, het recht op een rookvrije werkomgeving van de werknemers respecteren.
Hij is echter niet verplicht om de kosten te dragen voor werknemers die willen stoppen met roken. Hij is ook niet verplicht om sensibiliseringsacties te organiseren, programma’s voor bijstand bij het stoppen met roken te ontwikkelen of informatie te verstrekken aan werknemers over gespecialiseerde instellingen.


Codex

De bepalingen van dit KB worden in de Codex over welzijn op het werk opgenomen als afdeling 2 ‘Bescherming van de werknemers tegen tabaksrook’ van Hoofdstuk I ‘Basiseisen’ van Titel III ‘Arbeidsplaatsen’.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen