< Terug naar overzicht

Roger Blanpain lanceert voorstel om opzeggingstermijnen te harmoniseren

Roger Blanpain, hoogleraar emeritus Arbeidsrecht, doet een voorstel ter harmonisering van de opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden. Hij stelt een minimumtermijn van drie maanden voor, vier maanden vanaf 10 jaar anciënniteit, vijf maanden vanaf 15 jaar en zes maanden vanaf 20 jaar. Ondertussen zou de regering broeden op een uitstelscenario.

Deze minimumtermijnen kunnen verhoogd worden via een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst. Verlaging is enkel mogelijk met een sectorale cao.

De opzeggingstermijn die de werknemer moet eerbiedigen, bedraagt de helft van deze die de werkgever moet in acht nemen. In geval van pensionering is een opzeggingstermijn van zes maanden raadzaam. Daarnaast heeft de ontslagen werknemer recht op een vergoeding voor morele schade wegens het verlies van de betrekking. Op deze vergoeding dient voor Blanpain geen sociale zekerheid noch inkomstenbelasting betaald te worden.

In uitvoering van een arrest van het Grondwettelijk Hof moet tegen 8 juli 2013 de discriminatie tussen arbeiders en bedienen inzake de carensdag en opzeggingstermijnen opgeheven worden.

Volgens Blanpain moet de nieuwe regeling uniform zijn voor alle werknemers ongeacht het jaarloon, dient rekening gehouden met de situatie in de ons omringende landen en is een vereenvoudiging van de huidige regeling aangewezen. Zijn voorstel kan de vergelijking met onze buurlanden doorstaan.

Uitstel


Ondertussen zou de regering onderzoeken of de grondwet omzeild kan worden om de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden over de datum van 8 juli te tillen. Diverse bronnen bij de sociale partners bevestigen dat minister Vande Lanotte de opdracht heeft gekregen om na te gaan of het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet gewijzigd kan worden. Het geloof in een onderhandelde oplossing zou immers klein zijn, zeker met de verkiezingen van 2014 in het achterhoofd.

Bron: De Tijd/De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen