< Terug naar overzicht

Resultaatsgebonden voordelen zijn een feit

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een gemeenschappelijke verklaring ondertekend die de grote lijnen vastlegt voor een nieuw en vooral gunstiger systeem voor voordelen die afhankelijk zijn van bepaalde bedrijfsresultaten.

Door het nieuwe systeem van resultaatsgebonden voordelen kan de werkgever jaarlijks een nettobonus van maximaal 2200 euro aan zijn werknemers geven. Hij moet op dat bedrag een sociale bijdrage van 33% betalen. Er kunnen ook andere criteria dan de winst gehanteerd worden bij de toekenning van de bonus. In bedrijven met een vakbondsdelegatie moet er een cao gesloten worden die de bonustoekenning regelt.
De nieuwe regeling komt in de plaats van de wet op winstparticipatie uit 2001 waarvan amper gebruik gemaakt wordt. Het oude systeem was volgens critici te duur, te stroef en te veel aan één criterium (winst) gebonden. Het nieuwe regime zou veel gunstiger zijn en meer bedrijven moeten overtuigen.
Op basis van de verklaring van de Groep van Tien zal de Nationale Arbeidsraad een interprofessioneel kader uitwerken. Tegen eind oktober 2007 moeten de sociale partners klaar zijn met een concrete wettelijke basis voor de uitvoering van deze gemeenschappelijke verklaring, zodat de regering die kan overnemen. Het nieuwe voordelensysteem kan dan, zoals afgesproken, ingaan op 1 januari 2008.

De nieuwe regeling in het kort:

Ten hoogste 2200 euro netto per jaar. Mag geen loon vervangen, wel een bestaand bonussysteem. De werkgever betaalt 33% op dat bedrag aan de sociale zekerheid (fiscaal aftrekbaar). Alle bedrijven uit de privésector kunnen zo’n bonus uitkeren. Een grote groep van de werknemers moet in aanmerking komen (een louter individuele regeling over de voorwaarden en toekenning kan niet, ook een koppeling aan de jaarlijkse evaluatie is uitgesloten). De bonus wordt toegekend op ‘objectief meetbare resultaten’ (het hoeft dus niet noodzakelijk om winst te gaan). In bedrijven met een vakbondsafvaardiging moet een cao opgesteld worden. In de andere bedrijven moet een toetredingsakte toegevoegd worden aan het arbeidsreglement (en opgestuurd naar het paritair comité). Een sectorale cao kan ook opgesteld worden (al is dat geen noodzaak). De regeling geldt vanaf 1 januari 2008 (als de wettelijke basis ervoor tijdig in orde geraakt).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen