< Terug naar overzicht

Regering volgt akkoorden sociale partners in grote lijnen

Het kernkabinet heeft de voorstellen van de sociale partners over de besteding van de welvaartsenveloppe en de modernisering van het arbeidsrecht aanvaard. Er worden wel enkele lichten aanpassingen gevraagd, zodat de akkoorden in de lijn liggen van het regeerakkoord.

De deelakkoorden die de sociale partners aan de regering de voorbije weken hebben gepresenteerd, zijn in grote lijnen aanvaard door het kernkabinet. De regering voert slechts twee wijzigingen door, maar de aanpassingen raken niet aan het globale evenwicht van de voorstellen van de sociale partners.

In de discussie over de welzijnsenveloppe gaat het concreet over een verhoging, bovenop de index, van de pensioenen en sociale-zekerheidsuitkeringen. De enveloppe voor de lastenverlagingen zal op vraag van de sociale partners besteed worden aan een verhoging van de structurele forfaitaire vermindering van de sociale bijdragen voor werknemers.

De regering vraagt de sociale partners lichte aanpassingen, opdat zowel de unanieme beslissingen van het parlement als de geest van het regeerakkoord gerespecteerd worden.

Bedrijven die regelmatig gebruik maken van het systeem van economische werkloosheid, moeten een opleidingsplan opstellen. Er komt een verbetering van de situatie van personen die een deeltijdse job met werkloosheidstoeslag hebben. Daarnaast zal de verhoging van het vakantiegeld betrekking hebben op alle gepensioneerden en in het bijzonder voor de laagste pensioenen.

De voorstellen over de modernisering van het arbeidsrecht, de annualisering van de arbeidstijd, de overuren, een nieuw soort contract om drie vierde te werken en de glijdende werkuren, werden goedgekeurd.

Wat betreft het statuut arbeiders/bedienden, heeft het kernkabinet beslist dat er een werkgroep wordt opgericht die een antwoord moet formuleren op het arrest van het Grondwettelijk Hof. Deze werkgroep moet een voorstel van oplossing aan de regering overmaken voor eind maart.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen